Klinikal na Pagtatanghal ng Monkeypox sa Mga Taong Nabubuhay na may HIV sa South Florida: Isang Serye ng Kaso. Le Infezioni sa Medicina, 30(4): 610-618.

Sa pamamagitan ng AHF