Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Edukasyon at Pagsasanay

Ang HIV clinical fellowship ng AHF ay isang 1-taong bayad na programa na idinisenyo upang sanayin ang parehong family medicine at internal medicine na sinanay na primary care provider pati na rin ang mga infectious disease specialist para maging mga eksperto sa paghahatid ng komprehensibong pangangalagang medikal sa HIV.

Matuto Pa at Mag-apply Ngayon