Reyno Unido

Naghahanap ng HIV Testing sa UK? Maghanap ng HIV Center

AHF UK nagbibigay ng anonymous, instant HIV test sa lugar ng Croydon, south London, sa pamamagitan ng sarili nitong testing site at sa outreach site at mga espesyal na kaganapan sa buong lugar.

AHF UK nakikipagtulungan din sa lokal na ospital, mga organisasyong pangkomunidad at mga lokal na negosyo upang mag-alok ng HIV at impormasyon sa kalusugang sekswal, libreng condom, pagsusuri, pag-iwas at adbokasiya. Aktibo kami sa mga kaganapan sa buong taon, kabilang ang International Condom Day, Croydon Pride, National HIV Testing Week (UK), at World AIDS Day.

Ang AHF UK Ang programa ay hindi nagbibigay ng paggamot o pangangalaga para sa mga taong may HIV, ngunit nakikipagtulungan kami nang malapit sa NHS at mga tagapagbigay ng komunidad upang iugnay ang mga taong na-diagnose na may HIV sa mga serbisyo ng paggamot at suporta.

Para sa mga katotohanan sa HIV sa United Kingdom, mangyaring bumisita https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/western-central-europe-north-america/uk.

Mga Pinakabagong Video:

Pandaigdigang Araw ng Condom 2018

Higit pang United Kingdom Videos >>

logo ng ahf Philippines

Careers Support Center
24 George Street, Croydon, CR0 1PB


AHF UK
Mga Pangkalahatang Katanungan:
+ 44 20 8663 5635
Linya ng Impormasyon sa Pagsusuri sa HIV:
+ 44 20 8663 5651
Mga Mensahe sa WhatsApp:
+ 44 78 8794 0594

[protektado ng email]

LibrengHIVtest.uk
AHF UK Facebook
AHF UK InstagramDireksyon


Mga taong nabubuhay na may HIV: 106,890 *

Prevalence rate ng mga nasa hustong gulang na 15-74: 0.17% *

Nasa hustong gulang sa ART: 99%

Mga pagkamatay na may kaugnayan sa AIDS: 622 *

*Pag-unlad ng UK sa UNAIDS 90:90:90 na mga target: 95:99:97 (mula noong 2020)

*Pinagmumulan: Pampublikong Kalusugan ng Inglatera
website ng PHE.