Pag-usapan Natin ang PrEP
Kaya, interesado ka sa PrEP, ngunit saan ka dapat magsimula? Dito sa AHF Wellness Centers, ginagawa naming madali ang pagkuha sa PrEP. May insurance ka man o wala, matutulungan ka naming makayanan ang PrEP. Tutulungan ka rin namin na mag-navigate sa mga kinakailangan sa reseta at gabayan ka sa proseso ng pagkuha (at pananatili sa) PrEP.
Kumuha ng PrEP Ngayon
Kumuha ng PrEP sa AHF
Ang pagkuha ng PrEP sa AHF ay simple at mabilis. Kung wala kang health insurance o hindi kayang bayaran Prep, matutulungan ka naming maging kwalipikado para sa mga programa ng tulong sa pasyente. Tinutulungan ka ng AHF sa buong proseso ng PrEP mula simula hanggang matapos. 
1. Kumpletuhin ang iyong paunang konsultasyon sa isang miyembro ng pangkat ng AHF.
2. Gawin ang iyong kinakailangang PrEP Lab Testing sa isang AHF Wellness Center.
3. Kunin ang iyong reseta mula sa isang provider ng AHF.
4. Punan ang iyong reseta sa alinmang botika ng AHF.
Kapag pinili mo ang AHF, nagtutulungan ang aming mga team para gawing madali at walang problema ang buong proseso. Nakikipagtulungan ang aming mga parmasyutiko sa iyong provider upang manood ng mga pakikipag-ugnayan sa gamot at tiyaking gumagana para sa iyo ang iyong planong pangkalusugan.
Ano ang PrEP?

Ang PrEP ay isang mahusay na tool sa pagpigil sa pagkalat ng HIV, ngunit may ilang mahahalagang katotohanan na kailangan mong malaman upang makapagsimula.  

  • Ang Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) ay isang pang-araw-araw na tableta.
  • Ang PrEP ay 99% na epektibo sa pagpigil sa HIV lamang kapag kinuha bilang inireseta.
  • Ang PrEP ay para sa HIV-negative na mga tao ng anumang kasarian o oryentasyong sekswal na maaaring nasa panganib na magkaroon ng HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik o paggamit ng droga.
  • Ang PrEP ay hindi nagpoprotekta laban sa mga STD at dapat gamitin kasama ng condom.

Habang kumukuha ng PrEP, kailangan mong bisitahin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan nang regular gaya ng inirerekomenda para sa mga follow-up na pagbisita, pagsusuri sa HIV, at paglalagay ng reseta. Kapag kinuha bilang inireseta, ang PrEP ay lubos na epektibo para maiwasan ang HIV.

Tama ba ang PrEP Para sa Iyo? Sagutin ang pagsusulit.
Maaaring mahirap malaman kung ang PrEP ay tama para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa namin ang mabilis at madaling pagsusulit na ito upang matulungan kang gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa PrEP. Kung hindi ka pa rin sigurado, pumunta sa isang AHF Wellness Center na malapit sa iyo, at matutulungan ka ng aming mga tagapayo na magpasya kung ang PrEP ay tama para sa iyo.
**Ang pagsusulit na ito ng PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi isang kapalit para sa propesyonal na medikal na payo, diagnosis, o paggamot. Ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay hindi isang medikal na diagnosis, at ang mga indibidwal ay hindi dapat umasa lamang sa impormasyong nakuha mula sa pagsusulit upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan.
Magsimula Ngayon

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isa sa pinakamalaking nagrereseta ng PrEP sa United States. Ginagawa naming mabilis at madali ang pagkuha sa PrEP.

Huwag kalimutan, mayroon man o walang segurong pangkalusugan, sisiguraduhin naming kayang bayaran mo ang iyong reseta. Tumawag o bumisita lang sa isang AHF Wellness Center malapit sa iyo o punan ang form na ito, at makikipag-ugnayan sa iyo ang aming koponan tungkol sa pagkuha sa PrEP.

Maghanap ng Wellness Center
Mga FAQ sa PrEP
Mga tanong tungkol sa PrEP? Mayroon kaming mga sagot. Kung hindi mo mahanap ang iyong hinahanap o kailangan ng personalized na gabay, pumunta sa isang AHF Wellness Center ngayon. Maaaring tugunan ng aming mga tagapayo ang anumang alalahanin at matukoy kung ang PrEP ang tamang pagpipilian para sa iyo.
Ano ang PrEP?
Pagkuha ng PrEP
Ligtas ba ang PrEP?
Pagbabayad para sa PrEP
Potensyal na Pagkakalantad sa HIV
Paghinto ng PrEP
iba