Imahen


AIDS Healthcare Foundation

Pagpapahalaga sa Mga Tao kaysa Kita


Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na nakatuon sa pagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya anuman ang kakayahang magbayad. Naghahanap ka man ng isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga, mga espesyal na serbisyo ng parmasya, libreng pagsusuri sa HIV, o isang planong pangkalusugan na iniayon sa iyong mga pangangailangan, sinasaklaw ka ng AHF. Kapag pinili mo ang AHF, nagiging bahagi ka ng isang komunidad na nagmamalasakit. Alamin ang higit pa tungkol sa AHF at sa aming maraming serbisyo sa ibaba. 
Ang Inyong Kalusugan ay Ang Inyong Pinuntahan

Pagpapahalaga sa Mga Tao kaysa Kita


Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na nakatuon sa pagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya anuman ang kakayahang magbayad. Naghahanap ka man ng isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga, mga espesyal na serbisyo ng parmasya, libreng pagsusuri sa HIV, o isang planong pangkalusugan na iniayon sa iyong mga pangangailangan, sinasaklaw ka ng AHF. Kapag pinili mo ang AHF, nagiging bahagi ka ng isang komunidad na nagmamalasakit. Alamin ang higit pa tungkol sa AHF at sa aming maraming serbisyo sa ibaba. 
Imahen

Ang Iyong Kalusugan ay Aming Misyon


Bumisita sa isang AHF Healthcare Center para sa dalubhasang pangangalaga na ibinibigay ng may karanasan at mahabaging kawani. Nag-aalok kami ng pinakatumpak na mga pamamaraan sa pagsusuri at mga therapy na magagamit ngayon kasama ng komprehensibong pangunahing pangangalaga. Sa AHF, ang iyong kalusugan ang aming misyon. 
Magpa-appointment Ngayon

Fill Better sa AHF Pharmacy


Sa AHF Pharmacy, ang iyong reseta ay nagliligtas ng mga buhay. Ang 96 cents ng bawat dolyar na ginawa sa aming mga pasilidad ay napupunta sa pagbibigay ng espesyal na pangangalaga sa HIV, dito at sa buong mundo. At sa mga serbisyo ng paghahatid, maginhawang lokasyon, adherence packaging, at higit pa, magtataka ka kung bakit hindi mo ginamit ang aming mga parmasya nang mas maaga.
Maghanap ng Botika na Malapit sa Iyo
Imahen

Punan ang Reseta sa Amin


Ilagay ang iyong text dito! Ang elemento ng teksto ay inilaan para sa longform na kopya na posibleng may kasamang maraming talata.
Maghanap ng isang Lokasyon

Imahen

Ang Iyong Kalusugan ay Aming Misyon


Bumisita sa isang AHF Healthcare Center para sa dalubhasang pangangalaga na ibinibigay ng may karanasan at mahabaging kawani. Nag-aalok kami ng pinakatumpak na mga pamamaraan sa pagsusuri at mga therapy na magagamit ngayon kasama ng komprehensibong pangunahing pangangalaga. Sa AHF, ang iyong kalusugan ang aming misyon. 
Magpa-appointment Ngayon

Fill Better sa AHF Pharmacy


Sa AHF Pharmacy, ang iyong reseta ay nagliligtas ng mga buhay. Ang 96 cents ng bawat dolyar na ginawa sa aming mga pasilidad ay napupunta sa pagbibigay ng espesyal na pangangalaga sa HIV, dito at sa buong mundo. At sa mga serbisyo ng paghahatid, maginhawang lokasyon, adherence packaging, at higit pa, magtataka ka kung bakit hindi mo ginamit ang aming mga parmasya nang mas maaga.
Maghanap ng Botika na Malapit sa Iyo
Imahen

Fill Better sa AHF Pharmacy


Sa AHF Pharmacy, ang iyong reseta ay nagliligtas ng mga buhay. Ang 96 cents ng bawat dolyar na ginawa sa aming mga pasilidad ay napupunta sa pagbibigay ng espesyal na pangangalaga sa HIV, dito at sa buong mundo. At sa mga serbisyo ng paghahatid, maginhawang lokasyon, adherence packaging, at higit pa, magtataka ka kung bakit hindi mo ginamit ang aming mga parmasya nang mas maaga.
Maghanap ng Botika na Malapit sa Iyo
Imahen

Sa labas ng Closet Thrift Store


Ang Out of the Closet ay talagang ang pinakakahanga-hangang tindahan ng pag-iimpok sa buong mundo. Kilala sa mga regular bilang "pinakamahusay na itinatagong sikreto sa bayan," 96 cents ng bawat dolyar na ginawa ay babalik sa mga serbisyo ng HIV at AIDS, sa iyong komunidad at sa buong mundo. 
Mamili o Mag-donate Ngayon
Imahen

AHF Wellness Centers


Walang oras upang pumunta sa doktor para sa pagsusuri? Pumunta sa AHF Wellness Centers para sa walk-in, parehong araw na STD at HIV testing. Susuriin at gagamutin ka namin sa isang positibo, tahimik na kapaligiran nang mabilis at mahusay hangga't maaari. 
Maghanap ng Pagsusulit na Malapit sa Iyo
Imahen

PHP


Kung mayroon kang Medicare at HIV, tingnan ang PHP (HMO SNP). Maaaring ang PHP ang perpektong plano ng Medicare Advantage para sa iyo. Sinasaklaw nito ang lahat ng kasama sa Original Medicare at marami pang iba. Available ang PHP sa mga county sa California, Florida, at Georgia. 
Tingnan kung Kwalipikado Ka
Imahen
Ang Aming Pangako sa Iyo

Bilang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa mundo, ang AHF ay ginagawang misyon natin na magbigay muli. Sa pamamagitan ng mga gawad, pondong pang-emergency, at estratehikong pakikipagsosyo, nakakapagbigay kami ng milyun-milyong dolyar. halaga ng mga serbisyong nagliligtas-buhay, mga programa, at higit pa

215
Mga Emergency Grant

Noong 2020 lamang, nagbigay kami ng 215 na emergency na gawad para sa COVID-19 upang magbigay ng tulong sa maliliit, mga organisasyong pangkomunidad upang maghatid ng mahahalagang serbisyo sa kanilang mga lugar.
3 Milyon
Mga Dolyar sa Grants

Noong nakaraang taon, nagbigay kami ng 120 grant na nagkakahalaga ng $3 milyon sa mga organisasyong nagpo-promote ng HIV testing, awareness, prevention, treatment, at higit pa.

$20M at Nagbibilang
Sa Mga Kasosyo sa Komunidad

Namuhunan kami ng $20 milyon sa aming mga kasosyong organisasyon upang magbigay ng pagsubok at mahahalagang serbisyo sa mga lugar at komunidad na nangangailangan.
Nakatuon sa Iyo
At ang Iyong Kalusugan

Sa AHF, unahin ang iyong kalusugan. Nananatili kaming napapanahon hangga't maaari sa pagsasaliksik at paggamot sa HIV at AIDS upang mag-alok sa iyo ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga na magagamit ngayon. 
Imahen
Ang Aming Pangako sa Iyo

Bilang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa mundo, ang AHF ay ginagawang misyon natin na magbigay muli. Sa pamamagitan ng mga gawad, pondong pang-emergency, at estratehikong pakikipagsosyo, nakakapagbigay kami ng milyun-milyong dolyar. halaga ng mga serbisyong nagliligtas-buhay, mga programa, at higit pa

215
Mga Emergency Grant

Noong 2020 lamang, nagbigay kami ng 215 na emergency na gawad para sa COVID-19 upang magbigay ng tulong sa maliliit, mga organisasyong pangkomunidad upang maghatid ng mahahalagang serbisyo sa kanilang mga lugar.
3 Milyon
Mga Dolyar sa Grants

Noong nakaraang taon, nagbigay kami ng 120 grant na nagkakahalaga ng $3 milyon sa mga organisasyong nagpo-promote ng HIV testing, awareness, prevention, treatment, at higit pa.

$20M at Nagbibilang
Sa Mga Kasosyo sa Komunidad

Namuhunan kami ng $20 milyon sa aming mga kasosyong organisasyon upang magbigay ng pagsubok at mahahalagang serbisyo sa mga lugar at komunidad na nangangailangan.
Nakatuon sa Iyo
At ang Iyong Kalusugan

Sa AHF, unahin ang iyong kalusugan. Nananatili kaming napapanahon hangga't maaari sa pagsasaliksik at paggamot sa HIV at AIDS upang mag-alok sa iyo ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga na magagamit ngayon. 
Imahen
Imahen
AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa mahigit 1,500,000 katao sa 45 bansa. Nag-aalok ang AHF ng advanced na pangangalagang medikal para sa mga taong may HIV. Nagbibigay kami sa mga kliyente ng madaling pag-access sa mga espesyalista, gamot at serbisyong panlipunan na kailangan para mamuhay ng malusog na pamumuhay.
AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa mahigit 1,500,000 katao sa 45 bansa. Nag-aalok ang AHF ng advanced na pangangalagang medikal para sa mga taong may HIV. Nagbibigay kami sa mga kliyente ng madaling pag-access sa mga espesyalista, gamot at serbisyong panlipunan na kailangan para mamuhay ng malusog na pamumuhay.
AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa mahigit 1,500,000 katao sa 45 bansa. Nag-aalok ang AHF ng advanced na pangangalagang medikal para sa mga taong may HIV. Nagbibigay kami sa mga kliyente ng madaling pag-access sa mga espesyalista, gamot at serbisyong panlipunan na kailangan para mamuhay ng malusog na pamumuhay.
Imahen
AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang pandaigdigang nonprofit na organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa mahigit 1,500,000 katao sa 45 bansa. Nag-aalok ang AHF ng advanced na pangangalagang medikal para sa mga taong may HIV. Nagbibigay kami sa mga kliyente ng madaling pag-access sa mga espesyalista, gamot at serbisyong panlipunan na kailangan para mamuhay ng malusog na pamumuhay.
May mga katanungan?
Abutin ang Isang Miyembro ng Koponan ng AHF