Marso noong Washington 2012

In Balita ng AHF

Kapag dumating ang International AIDS Conference sa Washington, sinasabi namin sa gobyerno na tuparin ang pangako sa AIDS. Noong Hulyo 2012, nagmartsa ang mga internasyonal na tagapagtaguyod para sa mga pondo at programa ng AIDS.