Ang Magic Johnson, AHF ay minarkahan ang 'World AIDS Day'

In Balita ng AHF

Kahapon, inihandog ni Johnson ang 'World AIDS Day Magic Award' kay Cynthia Davis, iginagalang na matagal nang tagapagtaguyod ng Southland AIDS, nag-anunsyo ng mga plano para sa tatlong bagong klinika sa paggamot ng AHF/Magic Johnson at nagsimula ng libreng HIV ...