AHF Advocacy

Maligayang pagdating sa digital action center ng AHF Advocacy! Dito kami nagpo-post ng mahahalagang update sa adbokasiya na nangangailangan ng iyong suporta. Madali ang pagsali. Sundin lamang ang mga hakbang sa form, at tumawag, mag-tweet, o mag-email sa iyong mga kinatawan sa ilang mga pag-click.

Ito ay tumatagal ng ilang minuto upang makagawa ng isang mundo ng pagkakaiba. Ang AHF ay may mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban, at pagkapanalo, sa maraming laban sa ngalan ng karapatang pantao at hindi namin makukuha ang mga tagumpay na ito kung wala ang iyong suporta. Mag-scroll pababa para magsimulang gumawa ng pagbabago ngayon!

AHF Advocacy

Maligayang pagdating sa digital action center ng AHF Advocacy! Dito kami nagpo-post ng mahahalagang update sa adbokasiya na nangangailangan ng iyong suporta. Madali ang pagsali. Sundin lamang ang mga hakbang sa form, at tumawag, mag-tweet, o mag-email sa iyong mga kinatawan sa ilang mga pag-click.

Ito ay tumatagal ng ilang minuto upang makagawa ng isang mundo ng pagkakaiba. Ang AHF ay may mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban, at pagkapanalo, sa maraming laban sa ngalan ng karapatang pantao at hindi namin makukuha ang mga tagumpay na ito kung wala ang iyong suporta. Mag-scroll pababa para magsimulang gumawa ng pagbabago ngayon!

Imahen

Kumilos upang Panagutin ang PBM Middlemen

Ang Pharmacy Benefit Managers (PBMs) ay ang mga sakim na middlemen sa pagitan ng iyong botika sa komunidad at mga kumpanya ng gamot.

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong mga Senador sa US at himukin silang isponsor ang parehong S. 113, ang Pagpepresyo ng Reseta para sa Mga Tao Act at S. 127, ang PBM Transparency Act.

Itatama ng mga panukalang batas na ito ang mga mapaminsalang at mandaragit na gawi ng mga PBM at tutugunan ang mga partikular na isyu na nakapipinsala na sa mga taong may HIV. Ang parehong mga bill ay magpapataas ng transparency, na magbibigay-daan sa mga non-profit na provider, tulad ng AHF, na pangalagaan ang mga pasyente nang walang PBM interference.

Salamat sa pagkilos at paggamit ng iyong boses para hikayatin ang iyong mga Senador sa US na suportahan ang mga hakbang na ito upang panagutin ang mga PBM.

Imahen

Kumilos upang Panagutin ang PBM Middlemen

Ang Pharmacy Benefit Managers (PBMs) ay ang mga sakim na middlemen sa pagitan ng iyong botika sa komunidad at mga kumpanya ng gamot.

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong mga Senador sa US at himukin silang isponsor ang parehong S. 113, ang Pagpepresyo ng Reseta para sa Mga Tao Act at S. 127, ang PBM Transparency Act.

Itatama ng mga panukalang batas na ito ang mga mapaminsalang at mandaragit na gawi ng mga PBM at tutugunan ang mga partikular na isyu na nakapipinsala na sa mga taong may HIV. Ang parehong mga bill ay magpapataas ng transparency, na magbibigay-daan sa mga non-profit na provider, tulad ng AHF, na pangalagaan ang mga pasyente nang walang PBM interference.

Salamat sa pagkilos at paggamit ng iyong boses para hikayatin ang iyong mga Senador sa US na suportahan ang mga hakbang na ito upang panagutin ang mga PBM.

Imahen

Suportahan ang 340B Program Ngayon

Ang 340B Drug Discount Program ay sentro sa misyon ng maraming organisasyon sa pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo sa mga taong nangangailangan. Ang sakim na industriya ng parmasyutiko ay patuloy na nagsisikap na humanap ng mga paraan para sakalin at paghigpitan ang 340B - sa kabila ng kung gaano ito gumagana!

Hinihiling namin sa mga miyembro ng Kongreso na manindigan sa 340B. Hindi namin maaaring payagan ang pharma na patuloy na gumawa ng hindi etikal at ilegal na mga pagbabago sa programang ito na nagliligtas-buhay. Nais naming sumali sila sa isang bipartisan bloc ng kanilang mga kasamahan sa paghiling sa administrasyong Biden na gumawa ng matapang at agarang aksyon laban sa pharma ngayon.

Imahen

Suportahan ang 340B Program Ngayon

Sa nakalipas na 25 taon, tumulong ang 340B na magbigay ng mga murang gamot at mas mabuting resulta sa kalusugan para sa milyun-milyong Amerikano at sa mga non-profit na klinika at ospital na nagsisilbi sa kanila. Ang 340B Program ay walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis at gumagana ayon sa nilalayon. Kumilos ngayon at sabihin sa kongreso na Let 340B!

Imahen
Imahen
Imahen

Lumayo sa 'Don't Say Gay' at Anti-Trans Bills!

Ang paaralan ay dapat na isang ligtas na lugar upang matuto, makipagkaibigan, at mag-explore ng mga interes, ngunit para sa maraming estudyante ng LGBTQ+, ang paaralan ay kadalasang nangangahulugan ng pananakot, panliligalig, at pagbubura. Ang mga paaralan ay nagiging isang kultural na larangan ng labanan, na may mabibigat na paghihigpit sa kurikulum, edukasyon sa sex, maging ang pagkakaroon ng mga LGBTQ+ na aklat. Sa buong bansa, ang mga panukalang batas na naglalagay ng mga limitasyon sa pagtalakay sa mga isyu ng LGBTQ+, pagtugon sa kalusugan ng LGBTQ+, wastong pagse-gender sa mga estudyanteng transgender at kahit na nangangailangan ng mandatoryong paglabas ng mga guro at administrator sa mga magulang ay regular na ipinapasok. Ginagawang hindi ligtas ng mga pagsisikap na ito ang mga paaralan para sa mga estudyante ng LGBTQ+.

Dagdag pa rito, maraming mambabatas ang patuloy na nagbabanta sa kabuhayan ng mga transgender at kanilang mga pamilya. Sa mga estado sa buong bansa, sinusubukan ng mga gumagawa ng patakaran na ipagbawal ang mga kabataang transgender sa pag-access sa nagpapatunay na pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila, at paglahok sa mga atleta sa paaralan. Ang mga transgender youth, tulad ng lahat ng kabataan, ay may pinakamagandang pagkakataon na umunlad kapag sila ay suportado at naa-access ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila. Ang mga pagsusumikap na may diskriminasyon na tulad nito ay ginagawang mas malabo at hindi naa-access ang aming sistema ng pangangalagang pangkalusugan kaysa dati.

Higit pa rito, ang mga kakila-kilabot na panukalang batas na ito ay naglalagay sa ating mga kabataan sa panganib na magkaroon ng HIV at mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang mas malala pa, ang mga panukalang batas na tulad nito ay nagta-target din ng mga kabataang may kulay sa pamamagitan ng pagkakait sa mga guro ng pagkakataong ituro ang dokumentadong kasaysayan ng ating estado at bansa. Ihihinto nito ang lehitimong makasaysayang talakayan at edukasyon sa pag-iwas sa kalusugan ng publiko upang mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga anak.

Mangyaring sumali sa amin ngayon sa pagsulat sa iyong mga mambabatas ng estado upang sabihin sa kanila na hindi mo gustong makita ang mga panukalang batas na ito sa iyong estado.

Imahen

Lumayo sa 'Don't Say Gay' at Anti-Trans Bills!

Ang paaralan ay dapat na isang ligtas na lugar upang matuto, makipagkaibigan, at mag-explore ng mga interes, ngunit para sa maraming estudyante ng LGBTQ+, ang paaralan ay kadalasang nangangahulugan ng pananakot, panliligalig, at pagbubura. Ang mga paaralan ay nagiging isang kultural na larangan ng labanan, na may mabibigat na paghihigpit sa kurikulum, edukasyon sa sex, maging ang pagkakaroon ng mga LGBTQ+ na aklat. Sa buong bansa, ang mga panukalang batas na naglalagay ng mga limitasyon sa pagtalakay sa mga isyu ng LGBTQ+, pagtugon sa kalusugan ng LGBTQ+, wastong pagse-gender sa mga estudyanteng transgender at kahit na nangangailangan ng mandatoryong paglabas ng mga guro at administrator sa mga magulang ay regular na ipinapasok. Ginagawang hindi ligtas ng mga pagsisikap na ito ang mga paaralan para sa mga estudyante ng LGBTQ+.

Dagdag pa rito, maraming mambabatas ang patuloy na nagbabanta sa kabuhayan ng mga transgender at kanilang mga pamilya. Sa mga estado sa buong bansa, sinusubukan ng mga gumagawa ng patakaran na ipagbawal ang mga kabataang transgender sa pag-access sa nagpapatunay na pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila, at paglahok sa mga atleta sa paaralan. Ang mga transgender youth, tulad ng lahat ng kabataan, ay may pinakamagandang pagkakataon na umunlad kapag sila ay suportado at naa-access ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila. Ang mga pagsusumikap na may diskriminasyon na tulad nito ay ginagawang mas malabo at hindi naa-access ang aming sistema ng pangangalagang pangkalusugan kaysa dati.

Higit pa rito, ang mga kakila-kilabot na panukalang batas na ito ay naglalagay sa ating mga kabataan sa panganib na magkaroon ng HIV at mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang mas malala pa, ang mga panukalang batas na tulad nito ay nagta-target din ng mga kabataang may kulay sa pamamagitan ng pagkakait sa mga guro ng pagkakataong ituro ang dokumentadong kasaysayan ng ating estado at bansa. Ihihinto nito ang lehitimong makasaysayang talakayan at edukasyon sa pag-iwas sa kalusugan ng publiko upang mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga anak.

Mangyaring sumali sa amin ngayon sa pagsulat sa iyong mga mambabatas ng estado upang sabihin sa kanila na hindi mo gustong makita ang mga panukalang batas na ito sa iyong estado.

Imahen

Gawing Priyoridad ang Access sa Bakuna

Bagama't dapat palakpakan ang Administrasyon ng Biden para sa mga paunang hakbang nito tungo sa mabilis at patas na pamamahagi ng bakuna, kailangan nating gumawa ng higit pa, kasama ang kinakailangang pondo, upang matugunan ang laki ng pandaigdigang krisis habang nagliligtas ng mga buhay, pagdurog sa virus sa lahat ng dako, at pagpapalakas. Ang lugar ng America bilang isang pinuno sa pagwawakas sa nakamamatay na pandemya.

Mangyaring, maglaan ng sandali ngayon upang makatulong na hikayatin ang iyong mga miyembro ng Kongreso na itulak para sa higit pang pagkilos sa pamamahagi ng bakuna. Buhay ang nakataya!

Imahen

Gawing priyoridad ang pag-access sa bakuna!

Bagama't dapat palakpakan ang Administrasyon ng Biden para sa mga paunang hakbang nito tungo sa mabilis at patas na pamamahagi ng bakuna, kailangan nating gumawa ng higit pa, kasama ang kinakailangang pondo, upang matugunan ang laki ng pandaigdigang krisis habang nagliligtas ng mga buhay, pagdurog sa virus sa lahat ng dako, at pagpapalakas. Ang lugar ng America bilang isang pinuno sa pagwawakas sa nakamamatay na pandemya.

Mangyaring, maglaan ng sandali ngayon upang makatulong na hikayatin ang iyong mga miyembro ng Kongreso na itulak para sa higit pang pagkilos sa pamamahagi ng bakuna. Buhay ang nakataya!

Imahen

Salamat sa Pangulo sa Kanyang Pagsuko sa mga Patent ng Bakuna sa COVID-19 

Sa mapangwasak na pagkalat ng COVID-19, hiniling ng AHF na talikuran ni Pangulong Biden ang mga patent sa bakunang COVID-19. Ang mundo ay nangangailangan ng access sa bakuna kung tayo ay gagawa ng makabuluhang pagbabago sa pandaigdigang paglaban sa COVID-19.

Nagtaguyod ang AHF at nakinig si Joe Biden. Sa isang kamakailang desisyon, sinuportahan ni Pangulong Biden ang pansamantalang pagwawaksi ng Tripps para sa mga patent ng COVID-19 sa World Trade Organization, na nagbibigay ng kinakailangang access sa bakuna para sa mga bansa sa buong mundo. Ito ay isang makabuluhan at kinakailangang hakbang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang magpadala ng mensahe ng pasasalamat kay Pangulong Biden. Tumatagal lamang ng ilang minuto upang magpadala ng mensahe, ngunit ipapakita sa pangulo kung paano mahusay na natanggap ang kanyang mga aksyon sa isyung ito.

Imahen

Salamat sa Pangulo sa Kanyang Pagsuko sa mga Patent ng Bakuna sa COVID-19 

Sa mapangwasak na pagkalat ng COVID-19, hiniling ng AHF na talikuran ni Pangulong Biden ang mga patent sa bakunang COVID-19. Ang mundo ay nangangailangan ng access sa bakuna kung tayo ay gagawa ng makabuluhang pagbabago sa pandaigdigang paglaban sa COVID-19.

Nagtaguyod ang AHF at nakinig si Joe Biden. Sa isang kamakailang desisyon, sinuportahan ni Pangulong Biden ang pansamantalang pagwawaksi ng Tripps para sa mga patent ng COVID-19 sa World Trade Organization, na nagbibigay ng kinakailangang access sa bakuna para sa mga bansa sa buong mundo. Ito ay isang makabuluhan at kinakailangang hakbang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang magpadala ng mensahe ng pasasalamat kay Pangulong Biden. Tumatagal lamang ng ilang minuto upang magpadala ng mensahe, ngunit ipapakita sa pangulo kung paano mahusay na natanggap ang kanyang mga aksyon sa isyung ito.