Pagpepresyo ng Gamot

In Pagtatanggol ng AHF

Mahal ang mga gamot laban sa HIV. Sa paglipas ng isang taon, isa lang ang magagastos ng libu-libo - ang ilan ay higit sa $10,000 - at higit sa isa ang kailangan upang gamutin ang mga taong may AIDS. Ang matataas na presyong ito ay naglalagay ng hindi mabata na pilay sa mga Programang Tulong sa Gamot sa AIDS na kulang sa pera, na naglilimita sa pag-access sa nakapagliligtas-buhay na paggamot para sa mga higit na nangangailangan.

Ang mga nangungunang kumpanya ng gamot ay mahusay na nabayaran para sa kanilang medikal na pananaliksik at pag-unlad. Noong 2010, ang Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson at Merck ay nag-ulat ng mahigit $10 bilyon na kita. Samantala, ang kanilang mga markup sa HIV meds ay naglalagay sa mga pasyente sa panganib.

Mag-sign on sa aming mga e-letter sa ibaba upang sabihin sa mga kumpanya ng parmasyutiko na babaan ang mga presyo ng gamot sa HIV.

Subukan at Tratuhin
I-save ang ADAP