Ang mga condom sa porn advocate ay magsumite ng 360K na lagda sa panukala sa balota ng LA County

In Balita ng AHF

Press Conference: Biyernes, Mayo 25th 10:30am, LA City Hall

Ang mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na pakikipagtalik ay magsumite ng higit sa 360,000 pirma na sumusuporta sa isang hakbang sa panukala sa balota ng County na, “…nangangailangan ang mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County…at magbayad ng bayad sa permiso…sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”          

Ang panukala ay na-modelo sa proseso ng health permit ng County para sa mga tattoo at massage parlor at bathhouse; Ang AHF at ang limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba ay bahagi ng PATAS (Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya), isang kaukulang kampanya sa pagtitipon ng lagda ng pastol at ang buong proseso ng inisyatiba sa balota ng County

ANO:      
PRESS CONFERENCE (10:30am Pacific Time)
Condom advocates na magsumite ng 370K signatures bilang suporta sa a Inisyatiba sa balota ng County ng Los Angeles na humiling sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang, “…upang makakuha ng permiso sa pampublikong kalusugan mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”                 

SAAN:      

Los Angeles City Hall, Bradley Tower

200 N. Spring Street

Los Angeles, CA 90012

WHO:              

Michael weinstein, AIDS Healthcare Foundation, Presidente

Darren James, Dating adult film performer na naging HIV-infected habang nagtatrabaho sa industriya

Derrick Burts, Dating adult film performer na naging HIV-infected habang nagtatrabaho sa industriya

Whitney Engeran-Cordova, Direktor, Public Health Division, AIDS Healthcare Foundation

Arlette De La Cruz, International Legal Assistant, AIDS Healthcare Foundation

Paula Tavrow PhD., Direktor ng Bixby Program sa Population and Reproductive Health, UCLA

Adam Carl Cohen, MPH, Reproductive Health Interest Group, UCLA

Harmony Larson, President Reproductive Health Interest Group, UCLA

CONTACT:    Ged Kenslea, Sinabi ni AHF Dir. of Communications (323) 791-5526 cell (323) 860-5225 office

B-ROLL:   Isang trak sa labas sa N. Main Street sa pagitan ng City Hall at City Hall East na may 35+ na kahon ng mga petisyon na may pirma ng 360K na mga residente ng Los Angeles County.

LOS ANGELES (Mayo 24, 2012) – Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga porn film na kinunan at ginawa sa California sa pagsisikap na bawasan ang pagkalat ng mga STD kabilang ang HIV, AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga miyembro ng PATAS ('Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya'), isang grupo na nagsasagawa ng pagtitipon ng lagda at suporta para sa proseso ng pagkukusa sa balota ng County ng Los Angeles, ay magho-host ng isang press conference bukas, Biyernes, Mayo 25th sa 10:30 AM Pasipiko sa Bradley Tower ng Los Angeles City Hall (200 N. Spring Street, 23rd floor)—upang ipahayag ang pagkolekta at paghahain ng mahigit 360,000 pirma ng mga residente ng County ng Los Angeles bilang suporta sa isang hakbangin sa balota ng County ng Los Angeles na nagpapahintulot sa mga botante ng Los Angeles na direktang timbangin ang isang panukala na, “…nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”

Ang mga miyembro ng AHF at FAIR ay naglunsad ng hakbang sa pagsukat sa balota ng County noong unang bahagi ng Enero ng taong ito sa takong ng matagumpay na pagiging kwalipikado sa isang katulad na inisyatiba sa balota ng Lungsod ng Los Angeles na nagtali ng pamamahagi ng mga permiso ng pelikulang pang-adulto sa paggamit ng condom. Ang mga grupo ay may hanggang Hunyo 5th upang tipunin ang mga pirma na kailangan para sa panukala ng County. Kinakailangan ang 232,153 wastong lagda ng mga residente ng County ng Los Angeles upang maging kuwalipikado ang panukala at gawin ang balota ng Nob 2012 (isang numero na nakabatay sa isang porsyento ng kabuuang mga boto na ibinigay sa huling halalan sa buong County); 255,368 upang maging kwalipikado sa pamamagitan ng random na sample (30 araw na pagsusuri). Sa isang hakbang sa pag-iingat, ang AHF at FAIR ay nakolekta at magsusumite ng higit sa bilang na iyon bilang isang unan: humigit-kumulang 360,000 pirma sa kabuuan. Pagkatapos ng pagpapatunay ng mga lagda ng mga opisyal ng County, ang panukala ay mapupunta sa mga botante ng County ng Los Angeles sa balota ng Nobyembre 2012—ang balota ng halalan sa pampanguluhan.

“Noong Enero, inilunsad ng mga tagapagtaguyod mula sa AHF at FAIR ang petition drive para sa panukalang ito na mangangailangan sa lahat ng adult film producer na tumatakbo sa Los Angeles County na kumuha ng public health permit mula sa Los Angeles County Department of Public Health. Ngayon—wala pang limang buwan mamaya—natutuwa kaming ipahayag na mahigit 360,000 na botante ng County ng Los Angeles ang nagsalita nang malakas at malinaw tungkol dito: kinolekta namin at isusumite ang bilang ng mga lagda bilang suporta sa panukalang ito," sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Ang ordinansang ito ay ginawang modelo ayon sa katulad na proseso ng pagpapahintulot sa kalusugan ng County para sa mga tattoo at massage parlor at bathhouse. Kami ay nagpapasalamat na ang mga opisyal mula sa Lungsod ng Los Angeles ay kumilos nang mas maaga sa taong ito upang magpatibay ng katulad na panukala sa buong lungsod, at ngayon ay umaasa kaming direktang maisagawa ang panukalang ito sa mga botante sa buong County ng Los Angeles sa Nobyembre.”

Ang ordinansang ito ay tatawaging 'County of Los Angeles Safer Sex In The Adult Film Industry Act.' Ang mga tagapagtaguyod ay kailangang mangolekta ng mahigit 200,000 pirma ng mga botante bago ang Hunyo 5, 2012, at kung matagumpay, ilalagay ang panukala sa halalan sa Nobyembre 2012—kaparehong balota ng halalan sa pagkapangulo.

Noong Disyembre 8, 2012, ibinigay ni Michael Ruiz, isang Staff Assistant sa Election Planning and Coordination Section ng Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk's Office ang sumusunod na paunang 'Opisyal na Pamagat at Buod' para sa iminungkahing panukala sa balota gaya ng nakasaad sa ibaba:

County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act

  • Ang panukala ay magpapatupad ng isang ordinansa upang idagdag ang Kabanata 11.39, na pinamagatang 'Mga Pang-adultong Pelikula," sa Pamagat 11, Kalusugan at Kaligtasan, ng Kodigo ng County ng Los Angeles.
  • Ang layunin ng panukala ay inilaan upang mabawasan ang pagkalat ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagsasaayos sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.
  • Ang panukala ay mag-aatas sa mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.
  • Ang panukala ay magtatakda ng proseso ng pagpapahintulot na nangangailangan ng pagsusumite ng aplikasyon at patunay ng pagkumpleto ng kursong pagsasanay sa pathogen na dala ng dugo, pagkatapos nito ay magbibigay ng permit. Ang panukala ay nangangailangan din ng pagsusumite ng isang plano sa pagkontrol sa pagkakalantad.
  • Ang panukala ay mangangailangan ng paggamit ng condom para sa lahat ng gawain ng anal o vaginal sex sa panahon ng paggawa ng mga pelikulang pang-adulto, gayundin ang pag-post ng public health permit at paunawa sa mga gumaganap tungkol sa paggamit ng condom.
  • Ang panukala ay magbibigay ng awtorisasyon sa Departamento na ipatupad ang mga probisyon ng ordinansa, kabilang ang pagsuspinde o pagpapawalang-bisa sa public health permit para sa paglabag sa ordinansa, o anumang iba pang batas, kasunod ng paunawa at pagkakataon para sa isang administratibong pagsusuri. Ang paunang abiso ay hindi kinakailangan kung ang anumang agarang panganib sa publiko at kaligtasan ay matagpuan o makatwirang pinaghihinalaang. Ang paglabag sa ordinansa ay sasailalim sa mga sibil na multa at/o mga kasong kriminal na misdemeanor.
  • Ibibigay ng panukala na kung sakaling ang isa pang panukala sa balota na may kaugnayan sa mga permit para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay lumabas sa parehong balota, na ang panukalang ito ay mananaig kung ito ay tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayon na mga boto, at ang nakikipagkumpitensyang panukala ay magiging walang bisa at walang bisa. .
  • Pinahihintulutan ng panukala ang Lupon ng mga Superbisor na amyendahan ang kabanata sa pamamagitan ng ordinansa, na ipinasa ng mayoryang boto, upang isulong ang mga layunin nito. Ang kabanata ay maaari lamang ipawalang-bisa sa pamamagitan ng ordinansang pinagtibay sa pamamagitan ng boto ng mga botante o sa pamamagitan ng pag-amyenda ng Los Angeles County Charter na pumapalit sa ordinansa.
  • Isinasaad ng panukala na kung ang alinmang bahagi ng ordinansa ay pinaniniwalaang hindi wasto o labag sa konstitusyon, kung gayon ang natitirang mga probisyon ay dapat ihiwalay at mananatiling may ganap na bisa at bisa.

# # #

Background sa Mga Pagsisikap na Pangkaligtasan ng Pang-adulto ng Film Worker at Mga Impeksyon sa STD sa Industriya

Ang hakbang ng AHF na pangunahan ang inisyatiba sa balota na ito ay naudyukan ng dalawang paglaganap ng HIV sa industriya at isang patuloy na epidemya ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ( sexually transmitted infections (STI)) sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng California. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula, nagsagawa ang AHF ng mataas na profile na pagsusumikap sa adbokasiya na direktang nagta-target sa industriya, kabilang ang mga pangunahing manlalaro tulad ng tagapagtatag ng Hustler na si Larry Flynt at Steve Hirsch ng Vivid Entertainment; Pinilit din nito sa publiko ang mga opisyal sa pulitika at kalusugan ng County ng Los Angeles na sumunod sa batas hanggang sa legal na pag-uulat ng mga kaso ng HIV at STD—kabilang ang mga natagpuan sa mga performer sa industriya—at i-atas ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikula sa Los Angeles .

Bilang karagdagan, maraming organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nanawagan para sa mandatoryong paggamit ng condom sa paggawa ng mga pang-adultong pelikula, kabilang ang American Medical Association, ang American Public Health Association, ang California Conference of Local AIDS Directors, ang California STD Controllers Association, ang National Coalition of STD Directors, ang National Association of City and County Health Officials, AIDS Healthcare Foundation at ang California Medical Association.

Mga STD sa Pang-adultong Industriya ng Pelikulang sa Los Angeles County

Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health (LADPH), ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay sampung beses na mas malamang na mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kaysa sa mga miyembro ng populasyon sa pangkalahatan. Naidokumento ng LADPH ang 2,013 indibidwal na kaso ng chlamydia at 965 na kaso ng gonorrhea sa mga manggagawa sa pagitan ng mga taong 2003 at 2007. Sa panahon ng Abril 2004 hanggang Marso 2008 mayroong 2,847 na impeksyon sa STD na nasuri sa 1,884 na gumaganap sa industriya ng nasa hustong gulang sa LA County. Naobserbahan din ng LADPH na maraming manggagawa ang dumaranas ng maraming impeksyon, kasama ang ilang mga performer na mayroong apat o higit pang magkakahiwalay na impeksyon sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, sinabi ng LADPH na kasing dami ng 25 na mga kaso ng HIV na may kaugnayan sa industriya ang naiulat mula noong 2004. Iniuugnay ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang epidemya ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa industriya ng pornograpiya sa kakulangan ng mga kagamitang proteksiyon para sa mga kasosyo, kabilang ang mga condom. Inirerekomenda ng ahensya na gumamit ng condom sa panahon ng produksyon, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang paggamit ng mga ito, o upang protektahan ang mga gumaganap na talagang kinakailangan upang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan upang manatiling may trabaho.

"Ito ay hindi lamang tungkol sa isang industriya, ngunit tungkol sa aming buong komunidad, dahil ang pagkalat ng sakit sa mga adult na gumaganap ng pelikula ay naglalagay sa panganib sa kanilang sarili pati na rin sa kanilang mga kasosyo sa sekswal sa loob at labas ng industriya," idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Ito ang dahilan kung bakit direktang dinadala namin ang tanong sa mga botante dito sa Los Angeles."

Ang Malaking Rig ng 'Condom Nation' ng AHF ay Gumulong sa Detroit, Michigan!
Ang Malaking Rig ng 'Condom Nation' ng AHF ay Umakyat sa Lungsod ng Kansas, Missouri!