Ang delegasyon ng AHF sa Geneva ay nag-alerto sa mga opisyal ng kalusugan sa malalang sitwasyon tungkol sa pag-access sa paggamot sa HIV sa Ukraine

In Global, Ukraina ng AHF

Sa Ukraine ang epidemya ng HIV ay patuloy na lumalaki, habang ito ay bumababa sa ibang bahagi ng mundo; upang makatulong na itigil ang nakababahala na kalakaran na ito, nagpadala ang AIDS Healthcare Foundation ng isang bukas na liham sa Global Fund na humihiling dito na muling iprograma ang naaprubahan nang mga gawad tungo sa mas nakakaligtas na antiretroviral na paggamot na maaari ring huminto sa epidemya ng HIV

Kiev, Ukraine (Hunyo, 13, 2012) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS na kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at mga serbisyo sa higit sa 166,000 indibidwal sa 26 na bansa sa buong mundo, kabilang ang higit sa 5,000 sa Ukraine sa pakikipagtulungan sa mga institusyon ng gobyerno, ay nagbigay ng isang bukas na liham kay Gabriel Jaramillo, pangkalahatang tagapamahala ng ang Global Fund para labanan ang AIDS, Tuberculosis at Malaria, para humingi ng agarang reorientasyon ng mga gawad nito sa Ukraine.

Noong Hunyo 7-8, nagpadala rin ang AHF ng delegasyon sa Geneva para tugunan ang sitwasyon ng Ukraine. Bilang bahagi ng work trip sa Geneva, ang Global Ambassador ng AHF na si Dr Jorge Saavedra, Eastern Europe Bureau Chief Zoya Shabarova at ang Ukranian based Regional Advocacy Manager na si Constance Boris, ay nag-alerto sa sitwasyon sa Ukraine patungkol sa mababang pag-access sa paggamot sa bansa. Ang siyentipikong pananaliksik ay nagdala ng ebidensya na ang mataas na saklaw ng antiretroviral na paggamot ng lahat ng mga taong nangangailangan nito ay maaaring huminto sa epidemya ng HIV. Magkasama, ang mga populasyon ng Ukraine at Russia ay kumakatawan sa 90% ng lahat ng HIV positive na naninirahan sa rehiyon. Sa ngayon, ang Ukraine ay nakatanggap ng mahigit $300 milyon para labanan ang epidemya, ngunit ayon sa isang kamakailang ulat na inilathala ng WHO, 13% lamang ng mga taong nangangailangan ng antiretroviral na paggamot ang nakatanggap nito sa katapusan ng 2010. Ang impormasyon mula sa Ukrainian Ministry of Health mula Abril 1, 2012 ay nagsasaad na kasalukuyang 30,350 katao ang nakakakuha ng ART sa Ukraine (mga matatanda, bata, mga bilanggo, sa pamamagitan ng badyet ng estado at pinagsamang pagpopondo ng GF).

Ang ipinanganak sa Ukraine na si Zoya Shabarova, na AHF's Bureau Chief para sa Silangang Europa, ay nagsabi na ang AHF ay umaasa na ang Global Fund ay makikipagtulungan sa Ukrainian stakeholders upang muling iprograma ang 75% ng naaprubahan nang pondo tungo sa nakapagliligtas-buhay na paggamot sa Ukraine at tumulong na maisakatuparan ang pagbaba ng epidemya. "Ang AHF ay determinado na magsulong hanggang ang lahat ng HIV positive na Ukrainians na nangangailangan ay makatiyak ng access sa antiretroviral na paggamot," sa kasalukuyan ay idinagdag niya, "mukhang hindi kapani-paniwalang makita na ang mga mahihirap na bansa, at maging ang mga bansa na nakatanggap ng mas kaunting mga mapagkukunan mula sa Global Fund, ay gumaganap nang mas mahusay kaysa sa Ukraine sa mga tuntunin ng mga rate ng saklaw ng ART."

Ang delegasyon ng AHF sa Geneva, sa harap ng punong tirahan ng Global Fund

Ang AHF at AFRICASO ay nagpapaalala sa mga pinuno ng G20 na ang digmaan laban sa AIDS ay hindi napagtagumpayan
Sa Ukraine, ang football ay tumatanggap ng mas mahusay na paggamot kaysa AIDS