Mga Condom sa Porn Measure na Inaprubahan para sa Balota ng Nobyembre

In Balita ng AHF

 

Ngayon, ang Lupon ng mga Superbisor ng LA County ay bumoto upang aprubahan ang sertipikasyon ng mga lagda at ilagay ang panukala sa balota ng Nobyembre; Mga pirma ng petisyon sa balota na sertipikado ng County Registrar mas maaga sa buwang ito na nagkwalipika na panukala para sa paglalagay sa halalan ng LA County sa Nobyembre  

Noong huling bahagi ng Mayo, ang mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na kasarian ay nagsumite ng 371,000 pirma na sumusuporta sa panukala sa balota ng County na, “…nangangailangan ang mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County…at magbayad ng permit fee…sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.” 

LOS ANGELES, CA (Hulyo 24, 2012) Sa kanilang regular na nakaiskedyul na pulong ng lupon ngayon, ang Lupon ng mga Superbisor ng Los Angeles County ay bumoto (3 Oo, 1 Hindi, 1 Abstain) upang aprubahan ang sertipikasyon ng mga resulta ng Registrar-Recorder/County Clerk's pagsusuri ng mga lagda para sa “County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act” inisyatiba na petisyon na mag-aatas sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang sa County ng Los Angeles na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County bilang kondisyon ng paggawa ng negosyo sa County. Sa unang bahagi ng buwang ito mula sa mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na pakikipagtalik AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga miyembro ng PATAS ('Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya') nalaman na ang Registrar-Recorder sa opisina ng County Clerk ay nagpatunay ng sapat na mga lagda sa petisyon sa balota upang maging kwalipikado ang panukala para sa pagkakalagay sa halalan ng LA County sa Nobyembre. Ang Lupon ay bumoto ngayon pagkatapos isaalang-alang ang isang ulat ng County Counsel at ng Direktor ng Pampublikong Kalusugan sa iba't ibang isyu na nauukol sa inisyatiba na petisyon. Oo mga boto: Superbisor Zev Yaroslavsky, Supervisor Done Knabe, Supervisor Michael D. Antonovich. Walang boto: Superbisor Gloria Molina. Abstain: Superbisor Mark Ridley-Thomas.

Ang panukala ay na-modelo sa proseso ng health permit ng LA County para sa mga tattoo at massage parlor at bathhouse. Ang AHF at ang limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba ay bahagi ng PATAS (Para sa Responsibilidad ng Pang-adultong Industriya), isang kaukulang kampanya sa pagtitipon ng lagda ng pastol at ang buong proseso ng inisyatiba sa balota ng County.

"Ngayon ay isang makasaysayang araw. Lubos kaming nalulugod na ang Lupon ng mga Superbisor ay bumoto upang aprubahan ang panukala sa balota, ayon sa idinidikta ng kalooban ng mga tao—kabilang ang 371,000 residente ng LA County na pumirma sa petisyon upang ilagay ang panukala sa balota,” sabi ng Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation sa isang pahayag mula sa Washington DC kung saan siya ay dumadalo sa XIX International AIDS Conference. “Inaasahan naming turuan ang publiko tungkol sa mga isyung nakataya sa pagpapatupad ng condom sa mga pelikulang pang-adulto na ginawa sa Los Angeles County, kabilang ang proteksyon ng mga manggagawa sa isang industriyang nakasentro mismo sa aming sariling bakuran. Ang mga condom ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paghahatid ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Sa madaling salita: walang sinuman ang dapat magkaroon ng sakit na walang lunas bilang nakagawiang bahagi ng pagpunta sa trabaho.

Sa isang botohan sa Marso—na sinimulan ng AHF at pinangangasiwaan ng isang panlabas na kontratista—63% ng 1,000 malamang na mga botante ng Los Angeles County na nasuri ang nagsabing boboto sila pabor sa panukala.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 176,756 indibidwal sa 27 na bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare

Si Obama na Nilaktawan ang AIDS Conference para sa Campaign ay humahatak ng galit sa mga Aktibidad
Umakyat si Cho sa Stage Para Itulak ang Patuloy na Atensyon sa AIDS