Serbisyo sa Balita sa Courthouse: Sabi ng Grupo ng AIDS, May Vendetta ang LA County

In Pagtatanggol ng AHF

 
Serbisyo ng Balita sa Courthouse
ni Matt Reynolds

LOS ANGELES (CN) – Inaangkin ng AIDS Healthcare Foundation sa korte na gumamit ang Los Angeles County ng huwad na pag-audit para humiling ng milyun-milyong dolyar para gumanti sa pagsipol nito sa maling paggamit ng pederal na pera ng county, at para sa suporta nito para sa batas ng condom para sa mga aktor ng porn.
Ang AIDS Healthcare Foundation at ang presidente nito na si Michael Weinstein ay nagdemanda sa Los Angeles County, sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan nito, sa Dibisyon ng HIV at STD Programs nito at iba pang opisyal, kasama ang mga Superbisor ng County na sina Zev Yaroslavsky at Gloria Molina, sa Federal Court.
Sinasabi ng foundation na gumanti ang county laban dito para sa kahilingan nito para sa pagpapatupad ng batas na nangangailangan ng condom sa mga pelikulang porn na ginawa sa LA County, at para sa pagtutol sa di-umano'y maling paggamit ng county ng pederal na pagpopondo para sa mga pasyente ng HIV/AIDS.
Ang Health Resource Services Administration ay namamahagi ng mga pederal na pondo sa ilalim ng Ryan White Comprehensive AIDS Resource Emergency Act, at ang AIDS Healthcare Foundation ay nakipagkontrata sa county mula noong huling bahagi ng 1990s upang magbigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan gamit ang pera, ayon sa demanda.
Inaangkin ng foundation na ang county ay nag-aabuso ng pederal na pagpopondo sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga alituntunin ayon sa batas, sa pamamagitan ng, bukod sa iba pang mga bagay, "malubhang" understating ang halagang ginagastos nito sa pangangasiwa, at hindi paggamit ng mga pondo sa isang "napapanahon at epektibong paraan."
Inaangkin din nito na ang county ay gumastos ng pederal na pera para sa isang "marangyang" media center.
“Sa halip na gamitin ang malaking pondo nito upang maisakatuparan ang mga layunin kung saan ito nakatalaga, ang County ng Los Angeles, Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County, at iba't ibang mga dibisyon at pinuno nila, ay nagpakasawa sa labis na maling paggamit ng mga mapagkukunan, pag-aaksaya ng mga pampublikong pondo. , paboritismo, propesyonal na pagkamot sa likod, at paghihiganti laban sa mga may pananagutan sa kanila sa paggawa ng kanilang mga trabaho,” ang 39-pahinang reklamo ay nagsasaad.
Ang county sa taong ito ay nagtulak sa isang $75 milyon na kontrata sa isang pribadong administrador ng parmasya na tinatawag na Ramsell sa loob lamang ng isang araw, nang walang nakikipagkumpitensyang mga bid, ang sabi ng reklamo.
Sinabi ng foundation na idinemanda nito ang county sa Superior Court dahil sa paglabag sa mga tuntunin sa pagbi-bid ng mapagkumpitensya, at nanalo ng hatol na nagpapawalang-bisa sa kontrata noong Hunyo.
Pagkatapos punahin ng foundation ang county at ang mga opisyal nito sa publiko, ang county ay tumugon ng "malaking poot," sabi ng grupo.
“Sa kanilang pinakahuling kampanya para harass, takutin, at siraan ang AHF [AIDS Healthcare Foundation] ang mga nasasakdal ay nagsagawa ng isang huwad na pag-audit, na gumawa ng mga natuklasan batay sa hindi tumpak na impormasyon, at ang sinasabing batayan para sa pagbabanta ng mga nasasakdal na magbawas ng mahigit $1.7 milyong dolyar sa mga pagbabayad sa AHF,” sabi ng reklamo.
Inangkin ng county na ang AIDS Healthcare Foundation ay nag-overbilled ng $1.7 milyon para sa mga serbisyo nito at hiniling na ibalik ang pera, ayon sa reklamo.
Sinasabi ng foundation na ang mga opisyal ng county ay "pinataas ang kanilang mga banta" sa mga buwan bago ang pangkalahatang halalan, noong ang grupo ay nangangampanya para sa Balota Measure B, na nangangailangan ng mga aktor ng porn film na magsuot ng condom.
Inaprubahan ng mga botante ang panukala sa balota noong Nobyembre, at magkakabisa ito ngayong buwan, ayon sa demanda.
"Bilang karagdagan sa paglikha ng isang huwad na pag-audit at walang pag-aalinlangan na paghingi ng milyun-milyong dolyar mula sa isang nonprofit na organisasyon, pinalaki ng mga nasasakdal ang kanilang mga pag-atake sa mga nagsasakdal sa pamamagitan ng pagpaparada ng pag-audit na ito sa harap ng iba pang mga provider at ng publiko sa pangkalahatan," ang sabi ng reklamo.
Sinasabi rin ng pundasyon na pinapaboran ng county ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumagawa ng mga kontribusyon sa kampanya, at hindi hinahamon o kinukuwestiyon ang paggamit ng mga pondo ng county.
Sinasabi nito na muling inilaan ng mga nasasakdal ang $1.2 milyon sa Tarzana Treatment Center sa gastos ng organisasyon ng nagsasakdal sa Antelope Valley.
"Ang paghihiganti ng mga nasasakdal ay ang pagputol ng 100 porsiyento ng pondo nito sa AHF sa Antelope Valley ay hindi lamang nagdulot ng malaking pagkawala ng pera sa AHF, ngunit ginawa ito sa kapinsalaan ng mga pasyente, na higit na nagpapakita ng kamalian at masamang kalooban ng mga nasasakdal sa mga nagsasakdal," ang sabi ng reklamo. "Ang mga interes na iyon ay direktang sumasalungat sa mga obligasyon ayon sa batas ng mga nasasakdal na maglaan ng mga pondo ng AIDS sa pinakamabisang paraan at may ganap na hindi nahati na katapatan sa mga interes ng mga populasyon na kanilang pinaglilingkuran."
Ang county ay nagbawas din ng $3 milyon sa mga serbisyo sa mga pasyente ng HIV/AIDS nang tumanggi itong magbigay ng kontrata sa foundation group para sa isang programa ng benepisyo, ayon sa reklamo.
“Ang gayong walang puso at hindi makatwiran na desisyon ay maiuugnay lamang sa isang pagnanais ng mga nasasakdal na parusahan ang mga nagsasakdal para sa kanilang pagpuna sa maling pamamahala at kawalan ng kakayahan ng mga nasasakdal, at upang alisin ang anumang malaking kumpetisyon para sa mga pondo para sa mga pinapaboran na ahensya ng mga nasasakdal – ibig sabihin, ang mga ahensya na walang kritikal na paghatak linya ng DHSP,” ang sabi ng reklamo, pinaikling Dibisyon ng HIV at STD Programs.
Ang AIDS Healthcare Foundation ay humihingi ng kabayaran at mga espesyal na pinsala para sa pagganti, paglabag sa False Claims Act, mga paglabag sa konstitusyon at paninirang-puri.
Ito ay kinakatawan ng house attorney na si Samantha Azulay.
Ang county ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento.

Ang Manwin porn CEO na nag-bankroll ng 'walang condom' na kampanya ay inaresto dahil sa pag-iwas sa buwis sa EU
Hindi Tinukoy ng PEPFAR ang HIV To-Do List, sabi ng AIDS Healthcare Foundation