Bawat 1 Bilang: 200,000 sa AHF Care Worldwide

In Global, Balita ng AHF

Sa loob ng higit sa 25 taon, ginagawang accessible at abot-kaya ng AHF ang paggamot, pagsusuri, at adbokasiya ng HIV/AIDS sa lahat at sinumang nangangailangan nito. Ang nagsimula bilang isang grassroots action na inilunsad sa Los Angeles noong 1987 ay lumaki na at naging pandaigdigang organisasyon na tumatakbo sa 28 bansa sa buong mundo. Nalampasan na ngayon ng Foundation ang isang inspirational milestone: mahigit 200,000 kliyente ang kasalukuyang nakarehistro sa AHF at tumatanggap ng accessible na paggamot o pangangalaga sa kanilang bansa.

(One Stop) Thrift Shop - [Macklemore Parody/Out of the Closet]
Isang Milestone ng AHF: Mahigit 200,000 Tao sa Care Worldwide