AHF: Ang pangunahing condom ng California sa porn bill (AB 332) ay nag-clear sa unang Assembly committee, 5 hanggang 1

In Balita ng AHF

 

Pagkatapos ng AB 332, ang panukalang batas ni Rep. Isadore Hall na mag-atas ng mga condom sa lahat ng pelikulang pang-adulto na ginawa sa California, ay nilinaw sa Assembly Arts, Entertainment, Sports, Tourism at Internet Media Committee kanina, nagpapatuloy na ito para sa pagdinig sa Assembly Labor Committee sa dalawa linggo
LOS ANGELES (Abril 9, 2013) – California Assembly Bill 332, isang landmark na panukalang batas na mag-atas ng condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na ginawa sa California, na-clear ang unang komiteng pambatas nito sa Sacramento, na dumaan sa Assembly Arts, Entertainment, Sports, Tourism at Internet Media Committee, kanina sa lima hanggang isang boto (na may isa natitirang boto mula sa pitong miyembrong komite, na maaari pa ring magtimbang bago matapos ang araw). Kagawad ng Assembly Isadore Hall, III (D-Los Angeles) mula sa 64th Assembly District ng California, ang gumawa ng panukalang batas, na ipinakilala niya noong kalagitnaan ng Pebrero. Ang AB 332 ay nagpapatuloy na ngayon para sa pagdinig sa Labor Committee ng lehislatura sa loob ng dalawang linggo.

Noong nakaraang taon, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng batas ng Hall, ay matagumpay na pinangunahan Panukala sa Balota B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—mas impormal na kilala bilang 'condoms in porn' measure, na inaprubahan ng mga botante sa County ng Los Angeles ng 57% hanggang 43% na margin noong Nobyembre 2012 na halalan. Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County at magbayad ng bayad sa permiso na sapat para sa kinakailangang pagpapatupad at sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom ng mga gumaganap. Ang AB 332 ay magpapalawak sa mga proteksyon sa lugar ng trabaho na kinakailangan ngayon sa Los Angeles County upang protektahan ang lahat ng adult na aktor ng pelikula sa buong estado ng California.

“Ginagawa ng AB 332 ang magagawa lamang ng lehislatura na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na direksyon sa CalOSHA upang ayusin ang mga kahulugan na nakapaligid sa mga hakbang sa kaligtasan ng manggagawa sa mga lugar ng trabaho sa set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong California,” sabi Whitney Engeran-Cordova, Senior Director ng Public Health para sa AHF. “Upang maging malinaw: Kinakailangan na ang paggamit ng condom sa set ng mga kasalukuyang regulasyon ng OSHA. Gayunpaman, lumalabag ang industriya sa batas, at nananatiling mahirap para sa OSHA na maayos na pangasiwaan ang kaligtasan sa lugar ng trabaho sa industriya dahil sa likas na reklamo ng kasalukuyang protocol ng pagpapatupad ng OSHA. Ang AB 332, Panukala B sa Los Angeles at mga regulasyon ng CalOSHA ay magtutulungan upang magbigay ng kalinawan sa wikang napakatagal nang nagpapahintulot sa industriya na tahasang balewalain kung ano ang kinakailangan sa kanila upang maprotektahan ang kanilang mga manggagawa. Ito ay bait. Ito ay magandang pampublikong patakaran at pinoprotektahan nito ang mga taga-California na nagsisikap na gawin ang kanilang mga trabaho at nagpapasalamat kami sa komite sa pag-clear sa panukalang batas na ito ngayon.”

Sa kanyang mga pahayag sa pagdinig ngayong araw, marubdob na hinimok ng Assemblymember Hall ang kanyang mga kasamahan sa Assembly na naglilingkod sa komite na isuot ang kanilang, "mga vest ng lakas ng loob," na binanggit na mayroong 38 milyong mga taga-California na pinangangasiwaan ng mga mambabatas upang protektahan, at ang mga adult na manggagawa sa pelikula ay ilan sa mga iyon. 38 milyong taga-California.

“Noong Nobyembre, ang mga botante ng Los Angles ay labis na pumasa sa isang katulad na panukala ng County na nangangailangan ng mga condom at iba pang mga hakbang sa kaligtasan sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong County ng Los Angeles, sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ngayon, sa pamamagitan ng AB 332 na ito, nilalayon ng Representative Hall na palawakin at palawakin ang mga proteksyon ng manggagawa para sa lahat ng mga adult na manggagawa ng pelikula sa California sa isang estado sa buong estado. Ipinakita niya ang lakas ng loob—at ang pananaw—na kilalanin na ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay may karapatan sa parehong mga pananggalang at proteksyon ng manggagawa na mayroon ang sinumang empleyado sa California, at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong na maipasa ang batas na ito.”

Ang batas ng Hall ay magbibigay ng statewide uniformity na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay bibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sekswal.

Meningitis: AHF na Mag-alok ng Libreng Mga Bakuna
Daan-daang Rally para "Tuparin ang Pangako sa AIDS" kasama sina AHF, Rev. Al Sharpton, at higit pa sa NYC March sa Brooklyn Bridge