Daan-daang Rally sa Eswatini Dahil sa Pagbawas ng Pagpopondo sa AIDS

In Eswatini, Global ng AHF

 

Humigit-kumulang 400 katao ang nag-rally sa katimugang Africa noong Mayo 17 upang tumawag para sa patuloy na pagpopondo para sa mga pandaigdigang programa ng AIDS tulad ng PEPFAR at Global Fund March at ang memorial sa Eswatini capital city ng Mbabane ay nagbigay-diin din sa kahalagahan ng regular na pagsusuri sa HIV at pagsunod sa antiretroviral therapy, at binigyang-diin ang mga pangangailangan ng mga nabubuhay na may virus

Noong Biyernes, Mayo 17, 2013 AIDS Healthcare Foundation nag-host ng Eswatini Candlelight Memorial at Keep the Promise March kasabay ng lokal na pamahalaan Public Service HIV/AIDS Coordinating Committee (PSHACC). Ang martsa sa kabiserang lungsod ng Mbabane ng bansa sa timog Aprika ay nakakita ng daan-daang mga nagmartsa na nagsasama-sama sa isang nagkakaisang panawagan para sa patuloy na pag-access sa paggamot sa pamamagitan ng pagtaas at pagpapanatili ng pondo para sa Planong Pang-emerhensiya ng Pangulo para sa AIDS Relief (PEPFAR) at ang Pandaigdigang Pondo para Labanan ang AIDS, Tuberculosis, at Malaria – mga pandaigdigang programa na nakakita ng mga pagbawas sa pondo mula sa Obama Administration.

Nagsimula ang martsa sa Ministry of Public Service bandang 12:30 pm, at pinili ng maraming mamamayan na gugulin ang kanilang lunch break sa pampulitikang aksyon habang ang daan-daang mga nagpoprotesta ay dumagsa sa mga lansangan ng Mbabane na pinamumunuan ng dalawang brass band mula sa hukbo at pulisya. pwersa. Ang prusisyon ay nagtapos sa isang candlelight memorial sa pangunahing bulwagan ng St. Mark's High School ng lungsod, kung saan maraming kilalang bisita ang nagbigay ng mga talumpati at gospel artist. Nduduzo Matse gumanap.

Kasama sa mga tagapagsalita sa memorial ang PSHACC Director Richard Phungwayo, Pastor Zakhele Malaza, at Thembi Nkambule, ang Direktor ng Eswatini Network para sa mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS, na nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa isang antiretroviral treatment regimen kung ang isa ay nabubuhay na may HIV. AHF Eswatini Country Program Manager, Nduduzo Dube si Dr, ay nakipag-usap din sa malaking pulutong, na tinutugunan ang mga hamon na kinakaharap ng Eswatini bilang resulta ng napipintong pagbabawas sa badyet ng PEPFAR at pagpapatibay sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng pandaigdigang laban sa AIDS sa pamamagitan ng mga personal na pagpipilian tulad ng regular na pagsusuri sa HIV, paggamit ng condom, at pagtanggal ng stigma sa HIV.

Bukod pa rito, maraming tao ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga mamamayan ng Eswatini na nabubuhay na may HIV; Kasama sa mga testimonial na ito ang mga kuwento nina G. at Gng. Chirwa, dalawang pulis na nagbahagi ng mga kuwento tungkol sa maayos na pamumuhay sa virus at pagsisiwalat ng kanilang katayuan sa HIV. Nagbigay din ng inspirational speech ang schoolteacher na si Ms. Lindiwe Mahlalela tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mga taong may HIV sa Eswatini araw-araw, at ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng paggamot bilang pag-iwas. Limampu't walong tao ang nasuri para sa HIV sa kaganapan, kung saan tatlo ang nagpositibo at agad na iniugnay sa pangangalaga.

CQ HealthBeat: Advocacy Group na Nagdadala ng mga Pasyente sa Ibang Bansa sa Lobby para sa PEPFAR Renewal
Tuparin ang Pangako Ohio: Talumpati ni Julian Bond ng Lider ng Mga Karapatang Sibil