Habang bumibisita si Obama sa Pretoria, sinabi ng AHF na "No Retreat on AIDS"

In Global ng AHF

Press Conference, Biyernes, ika-28 ng Hunyo, 10:00am - 11:00am—Sheraton Pretoria


Habang nagpapatuloy si Pangulong Obama sa kanyang pagbisita sa Africa na huminto sa Pretoria, South Africa upang makipagkita kay Pangulong Jacob Zuma, hikayatin ng AHF South Africa at mga tagapagtaguyod ng AIDS si Mr. Obama na patuloy na igalang ang pangako ng US sa PEPFAR, ang iginagalang at nagliligtas-buhay na pandaigdigang AIDS programa.
Pinutol ni Obama ang mahigit $200 milyon mula sa mga pandaigdigang programa ng AIDS—ang unang pangulo na nagbawas ng pondo sa AIDS.

DURBAN, SOUTH AFRICA (Hunyo 28, 2013)⎯Habang nagpapatuloy si US President Barack Obama sa kanyang opisyal na pagbisita sa Africa—na huminto noong Biyernes sa Pretoria, South Africa upang makipagkita kay President Jacob Zuma—mga tagapagtaguyod mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang African Ang Council of AIDS Service Organizations (AfriCASO) at mga pasyente ng South African AIDS ay magho-host ng press conference sa Pretoria, Biyernes, ika-28 ng Hunyo mula 10:00am hanggang 11:00am sa Sheraton Pretoria. Sa press conference—na nagaganap sa tapat ng Union Buildings, kung saan inaasahang magkikita sina Zuma at Obama sa araw na iyon—ang mga tagapagtaguyod ay itatanggi ang mga pagbawas sa pondo na ginawa ng administrasyong Obama sa Emergency Plan ng Presidente para sa AIDS Relief (PEPFAR), ang palatandaan. US global AIDS program na nagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo.

ANO: Press Conference—S. Sinasabi ng mga Aprikano, "President Obama: Walang Pag-urong sa AIDS!"

KAILAN: BIYERNES, Hunyo 28th 2013 10:00 am – 11:00 am

SAAN: Sheraton Pretoria
643 sulok ng Church and Wessels Streets, Pretoria 0007 South Africa

WHO:

  • Maliwanag Mhlongo ni Dr, Consultant/Doctor, AHF South Africa Umlazi Healthcare Center
  • African Council of AIDS Service Organizations (AfriCASO) ipahayag ang kinatawan
  • Hilary Tulare, Direktor ng Programa ng Bansa ng AHF, South Africa
  • Monica Nyawo, 37 taong gulang na South African na na-diagnose noong 1996, ay nagkaroon ng full-blown AIDS noong 1998 at na-admit sa McCord Hospital sa loob ng isang buwan at kalaunan ay tinukoy sa isang hospice kung saan siya nanatili ng 9 na buwan bago pinalabas ang sarili. Himala siyang nakaligtas. Noong 2004, siya ay na-diagnose na may TB Meningitis, at kalaunan ay nagsimula sa ARV's. Siya ay nasa paggamot sa loob ng 9 na taon, at nagtatrabaho bilang isang research lay counselor sa Ithembalabantu Clinic ng AHF South Africa
  • Nokuthula Khathi, ay nagsusulong sa AHF South Africa nang higit sa 3 taon

MGA VISUAL/B-ROLL:

  • 15- 20 pasyente at tagapagtaguyod ng AIDS na may mga placard at banner na 'No Retreat on AIDS'
  • Clip ng Video—Arsobispo Desmond Tutu: “Presidente Obama: Tuparin ang Pangako sa AIDS'
  • Advocacy ad sa pahayagan, 'President Obama: No Retreat on AIDS,' (na tumakbo sa Senegal) at tatakbo din sa Cape Town, South Africa sa Sabado, Hunyo 29 sa Cape Argus.Sa press conference, hikayatin din ng mga tagapagtaguyod at mga pasyente si Pangulong Obama na patuloy na igalang ang pangako ng Estados Unidos sa iginagalang na programa ng AIDS. Si Obama—ang kauna-unahang presidente ng US na nagbawas ng pondo sa AIDS—nagbawas ng mahigit $200 milyon mula sa mga pandaigdigang programa sa AIDS. Marami sa mga pagbawas na iyon ay nagkakaroon na ng mapangwasak—at nakamamatay—na epekto at nararamdaman sa buong mundo, lalo na sa pagsasara ng klinika sa paggamot sa AIDS sa McCord Hospital sa naapektuhang South Africa.

Ang Mensahe ng Video na "Tuparin ang Pangako sa AIDS" ni Desmond Tutu kay Obama
Sa press conference, magpe-play din ang AHF at ang mga pasyente at tagapagtaguyod ng isang video message mula kay Archbishop Desmond Tutu, na naitala noong tag-araw para sa 'Keep the Promise on AIDS' Rally & March na naganap sa araw ng pagbubukas ng 2012 International AIDS Conference sa Washington DC. Sa kanyang mensahe sa video, binanggit ni Arsobispo Tutu ang tungkol sa makataong pagsisikap sa pagliligtas ng buhay ng US sa pamamagitan ng PEPFAR. Marahan din niyang kinukulit si Pangulong Obama na "Tuparin ang pangako sa AIDS."

Bilang karagdagan, bilang tugon sa pandaigdigang pagbawas sa pagpopondo ng AIDS ni Pangulong Obama at kasabay ng kanyang pagbisita sa Africa, ang mga tagapagtaguyod ng AHF ay nagpatakbo ng adbokasiya na 'President Obama: No Retreat on AIDS' sa dalawang kilalang pahayagan sa Senegalese noong unang paghinto ni Obama sa bansa sa Senegal: L' Observateur (Hunyo 26) at Le Soleil (Hunyo 27). Tatakbo din ang ad sa South Africa sa Sabado, ika-29 ng Hunyo sa Cape Argus sa Cape Town, kung saan inaasahang bibisita si Obama sa Linggo.

#KnowYourStatus: Minarkahan ng AHF ang Nat'l HIV Testing Day sa Hunyo 27!
AIDS Taskforce ng Greater Cleveland at AIDS Healthcare Foundation Join Forces