Tumawag ang mga aktibista sa mga G20 Leaders para ganap na pondohan ang The Global Fund para labanan ang AIDS, Tuberculosis at Malaria

In G20, Global ng AHF

en español

Ang Pondo ay nangangailangan ng $15 bilyon sa susunod na 3 taon
Ang US ay gumawa ng halos $5 bilyon at maaaring bawasan ito kung ang iba pang bahagi ng mundo ay hindi ipangako ang isa pang $10 bilyon
 

Dapat pamunuan at kumbinsihin ng Russia, China, Mexico at South Africa ang mga umuusbong na ekonomiya ng G20 na sama-samang mag-ambag ng hindi bababa sa $1 bilyon

 

St Petersburg, Russia. Setyembre 4, 2013, Ang Global Fund para labanan ang AIDS, TB at Malaria (GF), ang pinakamalaking pandaigdigang institusyon sa pananalapi ng kalusugan ay nilikha bilang isang inisyatiba ng UN Secretary General, Kofi Annan; kinilala ng mga Pinuno ng mga bansang G8 ang pangangailangang ito para sa mga mapagkukunan sa kanilang pagpupulong noong 2000 sa Okinawa, Japan… Sa wakas ay nilikha ang GF noong 2002 na karamihan ay may suportang pinansyal ng mga bansang G-8 at ilang iba pang mga donor. Simula noon nakapagligtas na ito ng milyun-milyong buhay mula sa tatlong sakit sa Africa, Asia, Middle East, Latin America, The Caribbean, Eastern Europe at Central Asia, Ang GF ay nagbigay ng resources sa 151 bansa sa buong mundo at ngayon ay sa proseso ng pagpopondo sa muling pagdadagdag para sa susunod na 3 taon nito at naghahanap ng $15 bilyon sa mga boluntaryong kontribusyon.

Ang mga aktibista mula sa South Africa (South Africa National AIDS Council, SANAC) at Mexico (AIDS Healthcare Foundation, AHF), ang tanging dalawang organisasyon ng HIV na inimbitahang dumalo sa G20 Summit, ay nagpahayag ng pagkabahala na kung hindi makuha ng GF ang target nitong $15 bilyon, maraming mga umiiral na proyekto sa HIV, Tuberculosis at Malaria ang hindi mabigyan ng pagpapatuloy at ang mga bago ay maaaring hindi na makakita ng liwanag; same way that it happened in 2011 when many donors are slowing on disbursing their pledges and even some others like Italy and Spain cancelled their contributions to the GF.

“Maraming bansa sa Sub-Saharan Africa, lalo na ang mga pinakanaapektuhan ng HIV gaya ng Lesotho, Malawi, Uganda, Eswatini, Zambia, South Africa, isang G20 Member, at mula sa ibang mga rehiyon gaya ng Nepal, Myanmar, Bolivia, Nicaragua, Haiti , Honduras at Ukraine, ay lubos na umaasa sa mga gawad ng GF upang iligtas ang mga buhay at maiwasan ang mga bagong impeksyon mula sa tatlong nakamamatay na sakit. Kung gusto ng mga pinuno ng G20 ng isang malusog na pandaigdigang ekonomiya kailangan din nila ng malusog na populasyon. Ang pangako ng mga pinuno sa pagtugon sa HIV ay napakahalaga, mayroon tayong 1000 araw na natitira upang maabot ang ating mga pandaigdigang target sa MDGs. Nananatiling mahalaga na ang ating mekanismo sa pagpopondo, ang Global Fund, ay maglaan ng sapat na mapagkukunan upang matiyak na ang mga buhay ay maliligtas. Ang HIV, TB at malaria ay nakabinbin pa rin ang mga isyu na nangangailangan ng pandaigdigang atensyon. Naniniwala ako na ang mga deliberasyon sa St Petersburg, ay makakakuha ng pangako ng ating mga Pinuno para sa isang mas mabuting malusog na mundo”, sabi ni Mmapaseka Steve Letsike -SANAC Deputy Chairperson, at chairperson para sa Civil Society Forum mula sa South Africa.

Si Dr. Jorge Saavedra, dating Pinuno ng National AIDS Program ng Mexico at ngayon ay Global Ambassador para sa AHF, ay binanggit na nakalulungkot na ngayon na ang agham ay may mga bagong tool upang tiyak na matigil ang mga bagong impeksyon sa HIV salamat sa mga bagong tuklas na nagpapakita na ang paggamot sa HIV ay pumipigil din sa mga bago. mga impeksyon, ang GF ay nahaharap sa mga panganib na ito sa hindi paghahanap ng mga mapagkukunan upang mapataas ang mga rate ng saklaw ng paggamot; hanggang ngayon ay idinagdag ni Dr Saavedra, mayroon nang 34 milyong tao na nabubuhay na may HIV sa mundo at 10 milyon lamang sa kanila ang nasa ilalim ng paggamot, ang paghahanap at pagbibigay ng paggamot sa iba pang 24 na milyon ay dapat maging isang pandaigdigang priyoridad, kung hindi, ang epidemya ay patuloy na lumalaki at ang mga kahihinatnan ng hindi paggawa nito sa loob ng 20 taon mula ngayon ay magiging mapaminsala hindi lamang sa mga tuntunin ng buhay ng tao na hindi mailigtas kundi pati na rin sa mga ekonomiya ng mga pinaka-apektadong rehiyon.

Sina Steve at Saavedra, ay sumang-ayon na ang mga hindi tradisyonal na donor ng GFб na mga miyembro din ng G20, ay dapat na tumaas o magsimulang mag-ambag din sa GF, nananawagan kami sa BRICS (Brazil, Russia, China at South Africa) at MISSTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Saudi Arabia, Turkey at Argentina) na magkakasamang abutin at ipahayag ang $1 bilyon sa mga bagong kontribusyon sa GF para sa susunod na 3 taon, nangangahulugan ito ng humigit-kumulang $90.9 milyon bawat isa o $30.3 milyon bawat taon; ito ay wala sa laki ng kanilang mga ekonomiya, ngunit kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa mga kontribusyon sa GF. Ang Russia ay nag-aambag na ng $60 milyon sa GF at bilang Tagapangulo ng G20 ay maaaring manguna sa iba pa na sundin ang halimbawa nito gaya ng hiniling sa isang sulat na personal na ibinigay kay Pangulong Putin noong Hunyo ni Saavedra sa ngalan ng AHF at ng Delegasyon ng Pagbuo. Mga bansang NGO na kinatawan sa GF Board.

Sa wakas, sinabi na ang Pamahalaan ng US ay nangako ng halos $5 bilyon sa mga kontribusyon sa GF para sa susunod na tatlong taon, ngunit ayon sa batas ay hindi sila maaaring mag-ambag ng higit sa isang-katlo at samakatuwid ay maaari nilang bawasan ang halagang iyon kung ang iba pang bahagi ng mundo ay huwag itaas ang iba pang $10 bilyon. Ang iba pang pangunahing tradisyonal na donor sa GF ay: France, UK, Japan, Germany, Scandinavian na bansa, The Netherlands, Canada, Australia, Switzerland at European Commission, ngunit mukhang malabong maabot nilang lahat ang karagdagang $10 bilyon na kinakailangan at kaya naman kailangan ang tulong ng BRICS at ng MISSTA countries. Dapat nating alalahanin sa lahat ng G20 Leaders na ang digmaan laban sa AIDS ay hindi pa napagtagumpayan, pagtatapos nina Saavedra at Steve

Sinabi ng grupong pangkalusugan ng AIDS na itinigil ng mambabatas ang panukalang batas na nangangailangan ng condom sa porn
Uganda upang makakuha ng sh13b AIDS center