Pinupuri ng AHF ang mga Donor Rallying para sa Global Fund

In G20, Global ng AHF

Sa panibagong pangako sa US na $5 bilyon at ilang unang beses na pangako mula sa mga bagong donor na bansa, ang Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis at Malaria ay nasa 80% na para sa $15 bilyon nitong layunin.

Nangangako ang AHF na ipagpatuloy ang kampanya nito upang pinindot ang mga bansang G20 na dagdagan ang kanilang mga pangako sa Pondo upang dagdagan ang mga kontribusyon sa itaas ng nakasaad na layunin ng muling pagdadagdag ng Pondo.

WASHINGTON (Disyembre 3, 2013) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ngayon ay taos-pusong pinuri ang mga donor na bansa para sa pag-rally upang mangako ng suportang pinansyal para sa Global Fund upang Labanan ang AIDS, TB, at Malaria. Sa panibagong pangako sa US na $5 bilyon at ilang unang beses na pangako mula sa mga bagong donor na bansa, ang Global Fund ay nasa 80% na patungo sa $15 bilyon nitong layunin sa muling pagdadagdag. Ang mga pangako ng donor sa bansa ay inihayag sa, o kasabay ng Ika-apat na Pagdaragdag ng Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis at Malaria Conference na ginanap sa Washington ngayon.

“Dahil sa kalagayan ng ekonomiya ng daigdig sa nakalipas na ilang taon, nakakagaan ng loob na makita ang ganitong pagkabukas-palad sa Global Fund ngayon mula sa mga bansang nag-donate, lalo na ang maraming bago, unang beses na mga donor-bansa na ngayon ay sumusulong—napakarami. , na sa pagitan ng mga pangako mula sa US, UK at mga unang beses na donor, ang Pondo ay walumpung porsyento na tungo sa layunin nito sa pangangalap ng pondo," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Nangangako ang AHF na ipagpatuloy ang kampanya nito para sa isang ganap na pinondohan na Global Fund at igiit ang mga upper middle income na bansa, partikular, ang mga umuusbong na bansang miyembro ng G20 gaya ng China, Russia at South Korea, na bayaran ang kanilang patas na bahagi sa pagsisikap na pataasin ang mga kontribusyon sa itaas. ang nakasaad na layunin sa muling pagdadagdag ng Pondo.”

"Nais din naming saludo at pasalamatan ang US at UK sa pangunguna at pagbibigay ng mga pangakong insentibo para sa ibang mga bansa na magkatugma," sabi Dr. Jorge Saavedra, Global Ambassador para sa AIDS Healthcare Foundation at dating Miyembro ng Lupon ng Global Fund. "Ang malalaking kontribyutor tulad ng France, Canada, The Nordic Countries, Japan, Germany at The Netherlands ay gumanap din ng mahalagang papel. Ang pagsisikap ng Komprehensibong Reporma ng Global Fund, na nagpapatuloy pa rin, ang GF Strategy 2012-2016 at ang New Funding Model ng Pondo, ay ginagawa ang Pondo bilang isang mas handa na organisasyon na mas makakapag-deploy ng mga mapagkukunang ipinangako ngayon. Ito ay mahalaga kung ang Pondo ay magkaroon ng mas malaking epekto sa epektibong pagkontrol sa tatlong sakit sa kanyang misyon—at kung talagang dagdagan ang bilang ng mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa nakapagliligtas-buhay na antiretroviral na paggamot upang ang '15X15' o Ang mga layunin sa paggamot na '20×20' ay maaaring matugunan.

Ang Global Fund ay isang programa na pangunahing pinondohan ng mayayamang bansa na idinisenyo upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga umuunlad na bansa na kulang sa mga mapagkukunan upang labanan ang tatlong sakit at bumuo ng mga medikal na imprastraktura.

AHF on Mandela: “Nawala Namin ang Mahalagang Boses sa Pandaigdigang Labanan Laban sa AIDS”
Pinarangalan ng AHF ang World AIDS Day 2013 sa 29 na Bansa sa Buong Mundo