FL: AHCA Awards AHF New Managed Care Contract to Serve HIV/AIDS patients in Broward, Miami-Dade & Monroe Counties

In Balita ng AHF

Ginawaran ng AHF MCO ang AHCA Managed Medical Assistance Contract para Paglingkuran ang pasyente ng HIV/AIDS sa Broward, Miami-Dade at Monroe County.

Noong 2011, lumikha ang Lehislatura ng Florida ng isang batas na nagdidirekta sa Agency for Health Care Administration (ACHA) na lumikha ng programang Statewide Medicaid Managed Care (SMMC), na ilalabas sa huling bahagi ng taong ito.

AHF MCO ng Florida ay isa sa limang kumpanyang pinili sa pamamagitan ng proseso ng RFP para magbigay ng mga espesyalidad na plano para magsilbi sa mga populasyon na may natatanging diagnosis o talamak na kondisyon—para sa AHF MCO—HIV/AIDS.

FT LAUDERDALE (Pebrero 6, 2014) AHF MCO ng Florida, isang kaakibat ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay ginawaran ng bagong kontrata mula sa Florida's Ahensya para sa Pangangalagang Pangkalusugan (AHCA) upang bumuo ng mga programang Managed Medical Assistance (MMA) upang bumuo at magpatakbo ng mga espesyal na plano sa pangangalagang pangkalusugan na nagsisilbi sa mga populasyon na may natatanging diagnosis o talamak na kondisyon—sa kaso ng AHF MCO, para sa mga indibidwal na may HIV/AIDS. Ang AHF MCO ay ginawaran ng kontrata na sumasaklaw sa Rehiyon 10 at 11—Broward, Miami-Dade at Monroe Counties.

 

Ang bagong kontrata ng AHF MCO ay nabuo bilang tugon sa isang kahilingan para sa mga panukala (RFP) mula sa AHCA na inisyu noong nakaraang Pebrero pagkatapos lumikha ang Lehislatura ng Florida ng isang bagong batas (Bahagi IV ng Kabanata 409, Mga Batas sa Florida) noong 2011 na nagtuturo sa ACHA na lumikha ng Statewide Medicaid Managed Care (SMMC) program, kung saan ang mga bagong Managed Medical Assistance program ay magiging bahagi. Ang AHF MCO ng Florida ay isa sa limang kumpanya na unang pinili sa pamamagitan ng proseso ng RFP upang magbigay ng mga espesyalidad na plano upang maghatid ng mga partikular na populasyon na may natatanging diagnosis o malalang kondisyon, gaya ng HIV/AIDS. Sa ilalim ng kontrata ng MMA, bubuo ang AHF MCO ng mga specialty needs plan sa Broward County (Rehiyon 10) at Miami-Dade at Monroe Counties (Rehiyon 11) at magsisimulang magbigay ng mga serbisyo sa ilalim ng kontrata sa Hulyo 1, 2014.

 

“Kami ay pinarangalan na mabigyan ng kontrata para sa dalawang HIV/AIDS special needs plans sa Rehiyon 10 at 11—na sumasaklaw sa Broward, Miami-Dade at Monroe Counties—ng Agency for Health Care Administration,” sabi ng Donna Stidham, Chief of Managed Care para sa AHF MCO ng Florida. “Sabik din kaming iangkop ang mahigit dalawampung taon ng karanasan sa pinangangasiwaang pangangalaga sa HIV/AIDS gayundin ang mahigit labinlimang taon ng kadalubhasaan sa pag-aalaga sa libu-libong pasyente ng Florida MediPass HIV/AIDS Disease Management sa bagong Managed Medical Assistance Special Needs Program at naniniwala na ang Plano ng Espesyal na Pangangailangan—tulad ng iba pang mga programa natin dati—ay lubos na makakapagpabuti ng mga resulta sa kalusugan at kalidad ng buhay para sa mga pasyente ng HIV/AIDS habang binabawasan ang mga gastos para sa Estado ng Florida.”

 

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpatakbo ng Positibong Programa sa Pamamahala ng Sakit sa Pangangalagang Pangkalusugan, isang matagumpay at cost-effective na programa sa pamamahala ng sakit sa HIV/AIDS na naglilingkod sa libu-libong tumatanggap ng Florida Medicaid sa nakalipas na labinlimang taon. Mula noong 2008, ang AHF MCO ay nagpatakbo ng planong pangkalusugan ng Medicare Advantage Prescription Drug para sa mga benepisyaryo ng Medicare na nabubuhay na may HIV at naninirahan sa Broward at Miami-Dade Counties (PHC HMO SNP).Simula noong 2010, ang AHF MCO ng Florida, Inc., ang kaakibat ng AHF, ay nagpatakbo ng dalawang plano sa pinamamahalaang pangangalaga sa Florida Medicaid na partikular na idinisenyo para sa mga indibidwal na positibo sa HIV na karapat-dapat para sa Medicaid (PHC Florida-Broward County, PHC Florida-Miami Dade County). Para basahin ang opisyal na pahayag ng Agency for Health Care Administration sa mga kontrata, i-click dito.

Mississippi: Rev. Sharpton Keynotes 'AIDS/Civil Rights' Town Hall, Tugaloo College, ika-7 ng Peb
Nagbukas ang bagong klinika sa Long Beach upang gamutin ang mga pasyente ng HIV