Nagtatanong ang AHF ng "Ilan pa?" sa Pinakabagong Porno HIV Infection

In Balita ng AHF

Dalawang linggo pagkatapos ng Assembly Bill 1576, ang panukalang batas ni Isadore Hall na mag-atas ng mga condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na ginawa sa California, ay nabigong makalabas sa Senate Appropriations Committee—na epektibong pumatay sa panukalang batas ngayong taon—isa pang impeksyon sa HIV na nauugnay sa industriya sa isang performer ang nag-udyok ng isang filming moratorium sa industriya.

Sinabi ng AHF na oras na para kumilos ang Cal/OSHA sa pag-update ng mga batas nito na Bloodborne Pathogens sa paggamit ng condom.

LOS ANGELES (Agosto 28, 2014) Dalawang linggo pagkatapos ng California Assembly Bill 1576, ang panukalang batas ni Assemblymember Isadore Hall na mag-atas ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California, ay nabigong makalabas sa Senate Appropriations Committee—na epektibong pinapatay ang panukalang batas para sa taong ito—isa pang Ang impeksyon sa HIV na may kaugnayan sa industriya ng pelikulang pang-adulto ay natukoy sa isang gumaganap na nagtatrabaho sa industriya, na nag-udyok sa Free Speech Coalition, ang grupong pang-industriya na pang-adulto sa kalakalan, na magsagawa ng moratorium sa paggawa ng pelikula sa industriya. Unang iniulat ng industry blogger na si Mike South ang posibleng kaso ng HIV sa isang performer at moratorium sa isang post kanina. Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pangunahing sponsor ng natigil na panukalang batas ng Hall, ay nangakong ipagpatuloy ang pagtulak nito para sa kaligtasan ng manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang, na nagsasaad na muling ipapatupad nito ang panukalang batas sa susunod na taon.

“Halos isang taon na ang nakalipas mula noong si Cameron Bay, isa pang adult na artista ng pelikula—na nagtatrabaho din sa Kink—ay nag-sero-convert at naging HIV positive habang nagtatrabaho sa industriya. Dalawang linggo na ang nakalipas, isang statewide bill na sana ay magpapalakas at magpapahusay sa kaligtasan sa lugar ng trabaho para sa mga adult na gumaganap ng pelikula tulad ng Cameron, Rod Daily, Derek Burts, Darren James at iba pang indibidwal na nahawa habang nagtatrabaho sa industriya—kabilang ang pinakabagong indibidwal na ito—ay namatay sa Senate Appropriations Komite. Sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang at sa Cal/OSHA, itatanong namin: ilang impeksyon pa ang aabutin bago sundin ng industriya ang batas sa paggamit ng condom at ang mga regulator tulad ng Cal/OSHA ay kikilos sa pag-update ng mga umiiral nitong regulasyon sa Bloodborne Pathogens sa mga set na ito ?” sabi ni Michael Weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Sa loob ng maraming taon, pinili lang ng industriya ng porno na huwag pansinin ang mga batas na ito, na may kakaunti, kung mayroon man, mga epekto. Nangako kami dalawang linggo na ang nakararaan na makikipagtulungan sa mga mambabatas na muling ipakilala ang katulad na batas sa susunod na taon at ipinagmamalaki namin ang katotohanang mas inilipat namin ang batas na ito sa sesyon na ito kaysa sa anumang nakaraang taon.

Kasabay nito, ang AB 1576 ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng proseso ng pambatasan sa Sacramento ngayong taon, ang Cal/OSHA (Departamento ng Pang-industriya na Relasyon ng California, Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho), ang regulasyong pangkalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho at organisasyon ng tagapagbantay, ay naging pag-overhauling at pagpapalawak sa bahagi ng mga regulasyong Bloodborne Pathogens na sumasaklaw sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Kapag naisabatas sa paglaon nitong taglagas, ang mga na-update na regulasyon ng OSHA na ito, sa katunayan, ay maaaring gumawa ng pangangailangan para sa isang panukalang batas tulad ng AB 1576 na pagtalunan.

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng batas ng Hall, ay matagumpay na pinangunahan ang Ballot Measure B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—mas impormal na kilala bilang 'condoms in porn' measure, na Los Ang mga botante ng Angeles County ay inaprubahan ng 57% hanggang 43% na margin noong Nobyembre 2012 na halalan. Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County at magbayad ng bayad sa permiso na sapat para sa kinakailangang pagpapatupad at sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom ng mga gumaganap. Ang AB 1576 ay magpapalawak sa mga proteksyon sa lugar ng trabaho na kinakailangan ngayon sa Los Angeles County upang protektahan ang lahat ng adult na aktor ng pelikula sa buong estado ng California.

"Walang patunay na ang alinman sa mga impeksyon sa HIV na ito sa nakalipas na dekada ay hindi nangyari sa set na iba sa salita ng industriya ng porno, na ang pangkalahatang publiko at mga opisyal ng kalusugan ay umaasa sa sariling pag-uulat ng industriya," idinagdag ni Weinstein.

Ang batas ng Hall ay magbibigay sana ng statewide uniformity na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay binibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sex.

Nagluluksa si AHF kay Joan Rivers: "Ang kanyang puso ay kasing laki ng kanyang bibig."
Oakland: WORLD & AHF Partnership Nagpapalakas ng Suporta sa HIV/AIDS para sa Kababaihan at Babae