Nanawagan ang AHF India sa mga Tagapagtaguyod at Pamahalaan upang Labanan ang AIDS

In India ng AHF

Dalawang milyong taong nabubuhay na may HIV (PLWH) ang tumatawag sa India. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking populasyon ng PLWH sa mundo at sa ilang mga sub-grupo, tulad ng mga komersyal na sex worker, ang HIV prevalence ay nananatiling higit sa pambansang average. 

Ang bansa ay minsan ay nagkaroon ng isang malakas na core ng civil society AIDS organizations na nagtataguyod sa ngalan ng PLHW, ngunit ang mga pagbawas sa pagpopondo at mga diverging priority ay bumagsak sa impluwensya nito. Ngayon na ang panahon para muling pasiglahin ang kilusang adbokasiya ng civil society sa India at ilatag ang roadmap para sa hinaharap. 

Bilang unang hakbang sa direksyong ito, ang AHF at ang Pambansang Koalisyon ng PLWH sa India (NCPI+) ay nanawagan ng tatlong araw na Pambansang Konsultasyon ng 40 PLWH community leaders mula sa 28 states at legal at parliamentarian advocacy bodies, kabilang ang Forum of Parliamentarians on HIV/AIDS, Center for Legislative Research and Advocacy noong Agosto 5-7.

“Nadama ng AHF India Cares na mahalagang pagsama-samahin ang mga pangunahing stakeholder sa unang pagkakataon sa maraming taon upang talagang pag-usapan ang tungkol sa paraan ng pagsulong nang sama-sama sa paglaban sa HIV/AIDS sa India. Lubos kaming nalulugod na magkaroon ng buong suporta at partisipasyon ng senior parliamentarian Oscar Fernandes, gayundin ang senior leadership ng NACO. Kailangan natin silang sumali sa adbokasiya at mga grupo ng NGO – sama-sama nating maibabalik ang HIV sa India,” sabi Dr. Ratna Devi, AHF India Bureau Chief.

 Itinampok ng pulong ang pangangailangan para sa mas malalim na pakikipagtulungan sa loob ng lipunang sibil sa India upang mapanatili ang pambansang pagtuon sa pag-access sa paggamot, pagsubok at pangunahing pag-iwas. Ang konsultasyon na ito ay magsisilbing spark para sa karagdagang sama-samang pagkilos sa pagtataguyod ng AIDS sa India.  

Screen Shot 2015 08--12 4.37.46 sa PML TO R: DR. NOCHIKETA MOHANTY, COUNTRY PROGRAM MANAGER, AHF – INDIA CARES; OSCAR FERNANDEZ, SENIOR PARLIAMENTARIAN; MANOJ PARDESHI, NATIONAL COALITION OF PEOPLE LIVING WITH HIV IN INDIA (NCPI+)

{02a8bc69-d4a6-4265-9ea3-c1939e529cfd}_20by20

Pinupuri namin ang mga pagsisikap na ikonekta ang mga taong may HIV sa pamamagitan ng kamalayan, at kinikilala namin na marami pang gawaing dapat gawin. Sa pamamagitan ng aming 20×20 na kampanya, ang aming layunin ay magkaroon ng 20 milyong HIV+ na tao sa buong mundo sa paggamot sa taong 2020.

Ang 'StraightOuttaCondoms' na Ad Campaign ng AHF ay nag-riff ng Pelikula, Ngunit Nag-impake ng Mga Seryosong Mensahe sa Kalusugan
Mga Karapatang Sibil at Aktibista sa AIDS, Hinawakan ang 'Take it Down!' Confederate Flag Protest sa Jackson, MS