Grand Opening Celebration ng WORLD House at Women's Clinic

In Balita ng AHF

Ang 'Women Organized to Respond to Life-threatening Diseases' (WORLD) ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng nagliligtas-buhay na pangangalaga sa HIV/AIDS at mga serbisyo sa mga kababaihan sa Oakland/East Bay/Alameda County na may bagong Rise Above na klinika ng kababaihan

OAKLAND (Marso 4, 2016) Mga Babaeng Inorganisa para Tumugon sa Mga Sakit na Nagbabanta sa Buhay (WORLD) ang kaakibat na nakabase sa Oakland ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay ipinagmamalaki na ipagdiwang ang pagputol ng laso ng bagong lokasyon ng WORLD House, na magpapahintulot sa WORLD na palawakin ang mahahalagang serbisyo nito sa HIV/AIDS sa komunidad ng Oakland. Ang WORLD ay nagbibigay ng direktang mga serbisyong panlipunan, kabilang ang psychosocial na suporta, sa mahigit 300 HIV-positive na kababaihan at kanilang mga pamilya sa Oakland at umaabot sa libu-libo pa sa pamamagitan ng Greater Bay Area sa pamamagitan ng pagbibigay ng HIV/AIDS at STD na edukasyon/pag-iwas, linkage sa pangangalaga, pananaliksik at adbokasiya.


ANO: WORLD House & Rise Above Women's Clinic Ribbon Cutting

WHEN: Miyerkules, March 9ika, 4:00 pm – 7:00 pm Pagputol ng ribbon sa 5:00 pm

SAAN: WORLD House, 389 30th St., Oakland, CA 94609


"Ito bagong lokasyon nagbibigay-daan sa WORLD na palawakin ang outreach sa mas maraming marginalized na kababaihan na pinaka-panganib para sa HIV/AIDS. Ang layunin para sa aming Rise Above na klinika ng kababaihan ay pataasin ang pagpapanatili sa pangangalaga ng mga indibidwal na na-diagnose na may mataas na panganib sa pamamagitan ng mga programa sa pag-iwas at serbisyong may kakayahan sa kultura, nakatuon sa kababaihan, at serbisyo,” sabi Cynthia Carey-Grant, Executive Director ng MUNDO. "Ito ay ang perpektong paggamit ng natatanging partnership sa pagitan ng WORLD at AHF at ang katuparan ng isang pananaw na ipinanganak mula sa aming kaakibat wala pang dalawang taon na ang nakakaraan. Habang naghahanda kami upang ipagdiwang ang ika-25 Anibersaryo ng WORLD ngayong taglagas, nasasabik kami sa pinalawak na serbisyo at mga posibilidad sa pangangalaga na ibinibigay ng bagong lokasyong ito sa aming ahensya.

“Ang WORLD House at klinika ay kumakatawan sa isang matagal nang inaasam na pangarap na natupad para sa mga kawani, pamunuan, at mga kliyente ng MUNDO. Ginagawa tayo nitong isa sa iilan lang na organisasyon sa bansa na nagbibigay ng ligtas, nakatutok sa kababaihan na espasyo na idinisenyo para mag-alok ng trauma-informed, kasarian at cultural-specific na pangangalaga," sabi ng WORLD Advisory Board Member Deborah Royal.

MUNDO AT AHF

“Ang bagong klinika ng kababaihan ay magbibigay ng makabagong serbisyo sa isang komunidad na kadalasang hindi napapansin sa epidemya ng HIV. Angkop lalo na ang pagbubukas ng klinika ay kasabay ng pambansa Women and Girls Araw ng Kamalayan sa HIV at AIDS,” ang sabi Jonathan Petrus, National Bureau and Investment Chief ng AHF. "Ipinagmamalaki ng AHF na sumali sa WORLD upang ibigay ang mahalaga at natatanging mga mapagkukunang ito sa mga kababaihan ng Bay Area."

Noong tag-araw ng 2014, ang WORLD na nakabase sa Oakland ay kaanib sa AIDS Healthcare Foundation, isang pandaigdigang organisasyon na naglilingkod sa higit sa 590,000 mga pasyente, upang palawakin ang kapasidad nito na magbigay ng mga kritikal na serbisyong nagliligtas-buhay sa mga kababaihan, babae, pamilya at komunidad na apektado ng HIV sa Oakland at ang Greater Bay Area. Ang parehong organisasyon ay nagsisilbi sa mga kliyenteng positibo sa HIV na may malawak na iba't ibang mga libreng serbisyo.

HIV/AIDS sa Oakland/East/Bay/Alameda County

Ang Oakland TGA ay naglalaman ng pinakamataas na porsyento ng na-diagnose na mga kaso ng AIDS sa mga kababaihan sa anumang pangunahing lugar ng metropolitan sa kanlurang Estados Unidos. Noong Disyembre 31, 2013, ganap na 17.8% ng lahat ng taong nabubuhay na may HIV at AIDS sa aming dalawang-county na rehiyon ay kababaihan, kumpara sa mga porsyentong 12.2% para sa County ng Los Angeles, 12.0% para sa Estado ng California, at 6.5. % para sa San Francisco County. Isang kabuuang 1,330 kababaihan ang nabubuhay na may HIV o AIDS sa Oakland TGA noong Disyembre 31, 2013, at sa mga ito, ganap na 81.1% ay mga miyembro ng mga komunidad ng etnikong minorya. Ang populasyon ng mga babaeng nabubuhay na may HIV ay lumago ng 24.5% sa pagitan ng 2008 at 2013, mula sa 1,068 kababaihan na nabubuhay na may HIV at AIDS sa katapusan ng 2008 hanggang 1,330 sa katapusan ng 2013. Sa parehong panahon, ang bilang ng mga babaeng nabubuhay na may hindi Ang AIDS HIV ay lumago ng 47.4% sa parehong panahon, mula 397 PLWH noong 2008 hanggang 437 noong 2013.

Ang mga babaeng African American ay partikular na naapektuhan ng lokal na epidemya ng kababaihang HIV, na 12.1% lamang ng populasyon ng babaeng nasa hustong gulang sa rehiyon ng FSN ngunit halos dalawang-katlo (61.4%) ng lahat ng kababaihang nabubuhay na may HIV/AIDS. Sa kabaligtaran, ang mga di-Hispanic na puting kababaihan ay nagkakahalaga ng 39.7% ng populasyon ng TGA ngunit 18.9% lamang ng pagkalat ng HIV/AIDS. Ang mga babaeng Latina at Asian / Pacific Islander ay nagkakaloob ng 13.5% at 3.5% ng pagkalat ng HIV/AIDS ayon sa pagkakabanggit, habang kumakatawan sa 23.2% at 22.0% ng populasyon ng babaeng nasa hustong gulang (tingnan ang Larawan 8). Tatlo sa bawat limang babaeng nabubuhay na may HIV sa Oakland TGA ay nahawahan sa pamamagitan ng heterosexual transmission (60.3%) habang 22.5% ang nahawahan sa pamamagitan ng paggamit ng iniksyon na droga (IDU). Na sumasalamin sa haba ng epidemya ng HIV sa Oakland, ang mga kababaihang edad 50 at mas matanda ay bumubuo ng halos kalahati (47.4%) ng LAHAT ng kababaihang may HIV sa ating rehiyon, na naghaharap ng mga bagong hamon para sa mga tagapagbigay ng serbisyo na dapat isama ang mga isyu sa pangangalaga sa geriatric ng kababaihan sa kasalukuyang pangangalaga sa HIV mga sistema.

3/7/16: Na-update ang release na ito mula sa mas naunang bersyon para magsama ng mga karagdagang panipi mula sa kawani ng AHF at WORLD.

# # #

Tungkol sa MUNDO

Ang WORLD ('Women Organized to Respond to Life-threatening Diseases') ay isang magkakaibang organisasyon para, ni, at tungkol sa mga babaeng nabubuhay na may, at nasa panganib para sa, HIV/AIDS. Pinapabuti ng WORLD ang buhay at kalusugan ng mga kababaihan, babae, pamilya at komunidad na apektado ng HIV sa pamamagitan ng peer-based na edukasyon, wellness services, advocacy, at leadership development. Naiisip namin ang isang mundo kung saan ang mga kababaihan, babae, at pamilyang apektado ng HIV at AIDS ay may mga kasangkapan, suporta, at kaalaman upang mamuhay nang malusog at produktibo nang may dignidad. Ang aming pananaw ay nakaugat sa isang pangako sa mga karapatang pantao at kagalingan na may pag-unawa na kabilang dito ang kalayaan mula sa karahasan; access sa pabahay; kalidad ng pangangalagang pangkalusugan; seguridad ng pagkain; pisikal, espirituwal at emosyonal na kagalingan; edukasyon at katarungang pang-ekonomiya.

Tungkol sa AHF

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay ang pinakamalaking non-profit na HIV/AIDS healthcare provider sa USA. Ang AHF ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 590,000 indibidwal sa 35 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Eastern Europe, at Asia. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa www.aidshealth.org, hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter at Instagram: @AIDSHealthcare

 

Ipagdiwang ng AHF ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan sa mga Pandaigdigang Kaganapan sa ika-8 ng Marso
Inilabas ng AHF ang "Wrap Up Your Love," Justin Bieber Parody Video, Pag-promote ng Condom at Safer Sex