'We Love LA!' Pinarangalan ng Event ang Transition ng Madison Hotel bilang Pabahay para sa mga Walang Tahanan

In Balita ng AHF

OPEN HOUSE & PRESS CONF: Miyerkules, Pebrero 14th 10:30 AM hanggang 1:30 pm

Gayundin: Bago 'Walang tirahan' umaalingawngaw ang mga billboard ng iconic na sign na 'Hollywood', pinuputol sa gitna ng krisis sa LA at inilalantad din ang mahinang tugon ng mga burukrata (Tingnan ang: 'LAScandal.org')

LOS ANGELES (Pebrero 14, 2018) Sa Araw ng mga Puso, Miyerkules, Pebrero 14th, mga tagapagtaguyod at mga opisyal na may 'Healthy Housing Foundation ng AHF,' isang bagong programa na pinamumunuan ng AHF upang tugunan ang krisis sa pabahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis na pag-access sa transisyonal at pangmatagalang pabahay na may pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na mababa ang kita at mga hindi masisilungan o walang tirahan, ay nagbubukas ng kanilang mga pintuan—at ang kanilang mga puso— na may Araw ng mga Puso'Mahal namin ang LA!' open house at press event sa Madison Hotel sa Downtown Los Angeles (423 E. 7th Street LA, CA 90014).

Ipapakita ng open house ang work-in-progress ng Foundation na muling ginagamit ang Madison Hotel, isang 220 room Single-Room-Occupancy (SRO) hotel sa Skid Row sa Downtown Los Angeles, sa transitional housing para sa mga walang tirahan at mababang kita, na may priority placement na inaalok sa mga may malalang kondisyon sa kalusugan.

Background sa 'Healthy Housing Foundation ng AHF' at sa Madison Hotel & Sunset 8 Motel
Ang paglulunsad ng 'Healthy Housing Foundation ng AHF' ay bahagi ng isang nakabatay sa komunidad na pagsisikap na tugunan ang sumasabog na krisis sa pabahay at kawalan ng tirahan sa Los Angeles. Binili ng AHF ang Madison Hotel[1], sa Downtown LA noong Oktubre 2017, na sinundan kaagad ng Enero, 2018 na pagbili ng isang 27-kuwartong motel[2]  sa puso ng Hollywood na kilala bilang ang Sunset 8 Motel.

Ang 'Healthy Housing Foundation by AHF' ay nire-renovate at ina-upgrade ang dating Sunset 8 at ang Madison at inuuna ang mga placement ng pabahay para sa mga indibidwal—at sa kaso ng Sunset 8, mga indibidwal AT mga pamilya—na may malalang kondisyon sa kalusugan (ngunit hindi kinakailangang HIV o AIDS). Ang Madison ay may humigit-kumulang 80 nangungupahan sa lugar sa oras ng pagbili, at HINDI Ang mga nangungupahan sa Madison ay na-displace o pinalayas habang ang proseso ng transisyon at pagsasaayos ay patuloy na nagbubukas.

Bagong 'Homeless' Billboard Campaign Echoes Famed 'Hollywood' sign; Lacerates Lax Bureaucrats Bilang karagdagan sa open house at press briefing sa Madison Hotel sa Araw ng mga Puso, isang kapansin-pansing bago 'Homeless' billboard campaign nilalayon na bigyang pansin ang lumalagong krisis sa kawalan ng tirahan at pabahay sa Los Angeles pati na rin ang nakikita ng maraming tagapagtaguyod bilang maluwag, hindi sapat na kagyat na tugon mula sa mga burukrata at inihalal na opisyal, na inilunsad nitong linggong may hindi bababa sa 15 billboard na naka-post sa buong Greater Los Angeles.

Ang 'Walang tirahan' ang mga billboard ay umaalingawngaw sa iconic na 'Hollywood' sign, maliban na sa isang banayad, ironic na pagkuha, pinapalitan ng billboard ang mga titik pagkatapos ng "H" at ang "O" sa "HOLLYWOOD" upang baybayin ang "HOMELESS."

“Ang pagpapalit lang ng pitong letra mula sa salitang 'Hollywood' at pagpapalit sa kanila ng anim mula sa salitang 'Homeless,' sa format ng iconic na Hollywood sign ay lumilikha ng isang balintuna, makapangyarihan at visceral na bagong mensahe na pumuputol sa gitna ng krisis dito sa Los Angeles at isa na agad na makakaugnay o makikilala ng maraming Angeleno,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AHF.

Ang tanging karagdagang teksto sa billboard na 'Homeless' ay ang web address para sa 'LAScandal.org' (ginawa sa istilo ng nasa lahat ng dako ng berdeng Caltrans freeway na mga karatula na naka-post sa buong estado) kung saan ang mga manonood ng mga billboard at ang publiko ay makakakuha ng impormasyon sa krisis sa kawalan ng tirahan, alamin ang tungkol sa sclerotic na tugon mula sa gobyerno at mga halal na opisyal at maghanap ng mga link upang direktang makipag-ugnayan kanilang Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng LA o Superbisor ng County ng LA upang himukin silang kumilos nang desidido at mas mabilis upang matugunan ang krisis.

Snapshot ng The Housing Crisis: Los Angeles

  • Ang bilang ng mga walang tirahan noong 2017 sa Los Angeles County ay halos 58,000 (57,794), isang 23% NA PAGTAAS mula noong 2016
  • Ang matalim na pagtaas, sa halos 58,000, ay nagmungkahi na ang landas sa kawalan ng tirahan ay patuloy na lumalampas sa tumitinding pagsisikap na — sa pamamagitan ng mga subsidyo sa upa, bagong konstruksiyon, outreach at mga serbisyo ng suporta — ay nakakuha ng higit sa 14,000 katao nang permanente sa mga lansangan noong nakaraang taon. (Los Angeles Times, 5/31/17 nina Doug Smith at Gale Holland)
  • Ang kawalan ng tirahan ay tumaas din nang husto sa Lungsod ng Los Angeles noong 2017, kung saan ang bilang na mahigit 34,000 ay UP 20% mula noong 2016. (LA Times 5 / 31 / 17)

[1] Ang presyo ng pagbili para sa Madison Hotel ay $7,575,000, (ang parking lot ay $450K – kabuuang $8,025,000.00 na mas mababa sa repair credit na $25K at isang donasyon na $50K sa AHF – netong presyo $7,950,000) o humigit-kumulang $36K bawat kuwarto o unit.

[2] Ang presyo ng pagbili para sa 27-kuwarto Sunset 8 Motel ay $4.6 milyon, o $170,370 bawat silid o yunit.

 

AHF Europe: 1 milyong pagsusuri sa HIV, 1 milyong kwento
AHF: Para sa International Condom Day (Peb. 13), ang Condom ay, 'Laging nasa Fashion'