Ebola at COVID-19: Isang kapus-palad na pagkakatulad

In Global Advocacy, Uganda ni Fiona Ip

Ang pagsiklab ng nobelang coronavirus ay sa kasamaang-palad ay nagbunga ng mga hula ng mga eksperto sa kalusugan tungkol sa mga pandaigdigang pandemya – hindi kung, ngunit kailan.

Habang ang ating mga magiting at walang pag-iimbot na manggagawang pangkalusugan ay walang pagod na nagtatrabaho sa mga frontline ng krisis, magagamit natin ang sandaling ito upang balikan ang isang oras na dapat sana ay isang wakeup call para sa mundo tungkol sa nakamamatay na nakakahawang sakit—ang 2014 Ebola outbreak sa West Africa.

Ang pagsiklab na iyon ay nagpakita ng matingkad na pagkakatulad sa COVID-19, kabilang ang isang naantala at hindi sapat na tugon mula sa World Health Organization at isang kakulangan sa pinakapangunahing minimum na mga kinakailangan para sa personal na kagamitan sa proteksyon, na kahit ngayon, ay nananatiling isang pangunahing kakulangan para sa mga bansa sa buong mundo.

Inaanyayahan ka naming manood ng aming pelikula, "Ebola: Ang Tugon ng AHF", na nagdodokumento ng pagsiklab na pumatay sa mahigit 11,000 katao, kabilang ang dalawang doktor ng AHF. At habang nanonood ka, huwag nating kalimutan ang mga masasakit na aral na dapat natutunan natin noon, na sana ay maging malinaw sa mga pandaigdigang ahensya ng kalusugan ngayon kung gaano kahalaga ang paghahanda nang maaga para sa susunod na emergency sa kalusugan.

 

Nagluluksa ang AHF sa pagpanaw ng AIDS Warrior at Playwright na si Larry Kramer
Libu-libong Peruvian ang Nakakuha ng Mga Serbisyo sa HIV Sa gitna ng COVID-19 Quarantine