Pfizer Greed Kills

In G20, Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Larawan: Nagprotesta ang mga tagapagtaguyod sa Mexico City na Bakunahin ang Ating Mundo sa harap ng pasilidad ng Pfizer.

Iniulat ng Pfizer na nagbenta ito ng $7.8 bilyon na mga bakuna noong quarter two ng 2021 – habang ang pag-access sa bakuna ay nananatiling hindi pantay sa pagitan ng mayayamang bansa at mababa at nasa gitnang kita. AIDS Healthcare Foundation (AHF) nananawagan sa Pfizer at iba pang mga tagagawa ng bakuna na patuloy na kumikita mula sa isang pandaigdigang kalamidad sa kalusugan ng publiko na ihinto ang paglalagay ng mga bulsa ng CEO at ibalik ang mga bakuna sa mga tao upang mapabilis ang pagtatapos ng pandemya.

Bilang karagdagan sa mga numero ng ikalawang quarter na lumampas sa mga inaasahan ng Wall Street sa mga kita at kita, inaasahan ng Pfizer na makita $33.5 bilyon sa mga benta ng bakuna ngayong taon, mula sa orihinal nitong pagtataya na $26 bilyon, ayon sa CNBC.

"Ang mga kumpanya ng gamot na ito, kasama ang Pfizer sa pinakamasama, ay patuloy na nagpapatunay na walang katapusan kung gaano sila kababa para kumita mula sa sakit at kamatayan na nagbabanta sa bilyun-bilyong tao sa buong mundo," sabi ni AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford. “Ang mga nagbabayad ng buwis ay ang mga pangunahing tagapondo ng pagsasaliksik at pagpapaunlad ng bakuna – hindi mga kumpanya ng pharma. At ito ay kasuklam-suklam na ang Ang Pfizer CEO ay nakakakuha ng milyun-milyong dolyar sa mga bonus kapag 98% at 83% ng mga populasyon sa Africa at Asia, ayon sa pagkakabanggit, ay hindi pa nakakatanggap ng isang dosis. Ang mundo ay nakikipagdigma sa COVID-19, at ang Pfizer ay nakikinabang sa pagkawasak.”

Para sa pagbebenta ng bakuna sa COVID-19 lamang, inaasahan ng Pfizer na makakita ng halos 30% na tubo sa taong ito dahil sa malaking bahagi ng mga benta sa mayayamang bansa na nakakuha ng sapat na dosis upang ma- inoculate ang kanilang mga populasyon nang maraming beses. Habang ang mga inisyatiba tulad ng COVAX, na dapat magbigay ng mga bakuna sa mga bansang may mababang kita, ay nakapagpabakuna lamang ng 3% ng mga tao sa mga bansa sa ilalim ng charter nito. Iminungkahi iyon ng World Health Organization pagbabakuna ng hindi bababa sa 70% ng populasyon ay kinakailangan upang wakasan ang pandemya.

"Muling pinatutunayan ng Big pharma na hinding-hindi nito kusang ilalagay ang buhay bago ang kita," idinagdag tumawid ng ilog. "Ito ay nakalulungkot na isa pang maliwanag na halimbawa kung bakit dapat palakasin ng mga pinuno ng G20 ang internasyonal na kooperasyon at suportahan ang mga waiver ng patent at paglilipat ng teknolohiya sa mga umuunlad na bansa para sa mga bakuna sa COVID-19. Hindi natin maaalis sa mundo ang pandemya hanggang lahat ang mga bansa ay may access sa mga bakunang nagliligtas-buhay, hindi lamang ang pinakamayayamang bansa. Hindi iyon maaaring mangyari hangga't hindi tumataas nang husto ang produksyon at pamamahagi ng mga abot-kayang bakuna. Dapat gawin ito ng G20."

Inilunsad kamakailan ng AHF ang isang G20 Manipesto at live na count down sa G20 summit sa Rome, Italy, nitong Oktubre. Binabalangkas ng Manipesto ang pitong aksyon na dapat gawin ng mga pinuno ng G20 bago ang pagpupulong Bakunahin ang Ating Mundo at ilagay ang mundo sa isang landas upang talunin ang pandemya.

Ang Pagsusunod-sunod ng COVID-19 ay Isang Kailangang Pigilan ang Laganap na Mga Variant
Ang Mga Pangalan ng Ad ng LA Times ng AHF na Ugat ng Kawalan ng Tahanan … 'Korupsyon!'