Kinondena ng AHF ang Pagpapasya sa Texas na Pagtanggi sa Saklaw ng PrEP

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

"Walang lugar ang relihiyon sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan"

 

WASHINGTON (Setyembre 8, 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) mariing kinokondena ang desisyon ng Hukom ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos na si Reed O'Connor sa Northern District ng Texas na magpapahintulot sa mga pribadong employer na tanggihan ang pag-access sa gamot sa pag-iwas sa HIV batay sa Religious Freedom Restoration Act. Nagdesisyon ang hukom noong Setyembre 7th na ang isang probisyon ng Affordable Care Act na nag-uutos ng libreng saklaw ng ilang partikular na gamot ay lumalabag sa mga paniniwala sa relihiyon ng isang kumpanyang pag-aari ng Kristiyano. Ang desisyon ng hukom ay nagbibigay sa mga pribadong tagapag-empleyo ng kakayahang mag-opt out sa pagbibigay ng access sa pre-exposure prophylaxis (PrEP) na gamot na pumipigil sa paghahatid ng HIV.

 

“Napakadelikado ng desisyong ito. Anong susunod? Paggamot para sa HIV at iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik, pagpipigil sa pagbubuntis, mga bakuna para sa HPV?” sabi Michael weinstein, Presidente ng AHF. "Ang mga medikal na desisyon ay dapat gawin ng mga doktor at pasyente nang walang panghihimasok. "Walang lugar ang relihiyon sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan."

# # #

 

Nagprotesta ang AHF sa Gilead dahil sa Pagpepresyo ng Droga @ Morgan Stanley Conf. sa NYC
Inanunsyo ng AHF ang Gateway Hollywood, Bagong Abot-kayang Proyekto sa Pabahay