Ang Rasismo ay Walang Lugar sa Global Public Health

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Fiona Ip

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpahayag ng suporta ngayon para sa mga pinuno, eksperto at tagapagtaguyod ng Africa na nagtiis ng kahihiyan at diskriminasyon habang sinusubukang maglakbay sa mayayamang bansa sa kanilang mga opisyal na kapasidad.

Si Dr. Ahmed Ogwell Ouma, isang Kenyan national at acting director ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, ay nagpasya na umuwi pagkatapos ng pagmamaltrato ng mga awtoridad sa imigrasyon ng Aleman pagdating sa Berlin, ayon sa Africa Times. Inimbitahan si Dr. Ogwell na dumalo sa World Health Summit sa Germany.

"Ang mga bansa sa Global North ay inaangkin na nagmamalasakit sa pagiging kasama, ngunit patuloy silang nagsasagawa ng mga pagpupulong tulad ng World Health Summit sa Kanluran. Pinipigilan nila ang mga kilalang eksperto sa kalusugan at mga siyentipiko na tuparin ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng access sa mga pandaigdigang forum. Mula dito, maaari lamang isaisip na ang mga pangako ng pagkakaisa ay binibigkas para sa kapakanan ng pagpapakita, "sabi ng AHF Africa Bureau Chief Penninah Iutung Dr. “Kung ang mayayamang bansa ay tunay na nakatuon sa pagbaligtad sa mga kamalian ng kolonyalismo, ang kanilang mga aksyon ay dapat sumunod sa kanilang mga salita; kung hindi, lahat ng hinaharap na pandaigdigang pagpupulong sa kalusugan ng publiko ay dapat gaganapin sa Global South."

Nakatagpo si UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima mga katulad na problema sa Geneva habang naglalakbay sa Montréal, Canada, upang dumalo sa International AIDS Conference (IAC) sa unang bahagi ng taong ito. Ang Canada ay ganap na tinanggihan ang pagpasok sa ilan sa mga medikal na eksperto at tagapagtaguyod ng AHF, kahit na matapos silang imbitahan ng IAC at tanggapin ang kanilang mga abstract para sa tagumpay sa siyensya.

Ebola sa Uganda – Isang Hindi Natanaw na Epidemic Tinderbox
Ang Hindi Mapigil na Kabataang Babae ay Bumuo ng Mas Magandang Kinabukasan