'Yes on B' Condoms in Porn Campaign Inilunsad sa LA

In Pagtatanggol ng AHF

Ilalabas ang mga TV spot at billboard

Sa paglaganap ng syphilis sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng LA, ang mga opisyal ng kalusugan, dating adult na aktor ng pelikula na nahawaan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya at ang mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na sex ay naglunsad ng kampanya para sa panukalang balota sa Nobyembre na, “… mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County…at magbayad ng permit fee...sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.”

LOS ANGELES (Setyembre 17, 2012) Ang mga medikal na propesyonal at opisyal ng kalusugan, dating adult na aktor ng pelikula na nahawaan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya at mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na pakikipagtalik ay pormal na inihayag ang 'Bumoto ng Oo sa B' kampanya sa halalan para sa isang panukala sa balota ng County ng Los Angeles noong Nobyembre 2012 na, “…nangangailangan ang mga producer ng mga pang-adultong pelikula na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County…at magbayad ng bayad sa permiso…sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.” Ang paglulunsad ng kampanya ay naganap ngayon sa isang press conference sa StarView Room ng Sheraton Universal sa Universal City, CA kung saan matatanaw ang San Fernando Valley ng LA—tahanan ng multi-bilyong dolyar na industriya ng pelikulang pang-adulto.

Ang panukala sa balota na 'Bumoto ng Oo sa B', pinangunahan ni AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga miyembro ng PATAS ('Para sa Pananagutan ng Pang-adultong Industriya'), ay pagkatapos ng hindi bababa sa siyam na impeksyon sa HIV na pinaniniwalaang may kaugnayan sa industriya ay naiulat sa dalawang paglaganap sa Los Angeles mula noong 2004, at sa gitna ng libu-libong mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (STI) na nagaganap taun-taon sa mga adult na gumaganap. Dumarating din ang panukala sa balota sa panahon kung kailan ang pagsiklab ng syphilis, isang lubhang nakakahawa, ngunit nalulunasan na STI, ay gumugulo sa industriya ng pelikulang pang-adulto ng LA at nagsasara sa buong industriya sa loob ng ilang linggo bago nitong tag-init.

Sa press conference, inihayag din ng mga tagasuporta ng kampanya ang unang dalawang 'Yes on B' na 30-segundong patalastas sa telebisyon, ang una, na pinamagatang 'Si Darren at Derrick,' mga tampok Darren James at Derrick Burts, dalawang dating adult performer na nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya. Magsisimulang tumakbo ang lugar na iyon sa tatlong istasyon (CNN, MSNBC at FOX) sa mas malaking Los Angeles sa iba't ibang bahagi ng araw na may paunang pagtakbo ng mahigit 400 ad placement. Bilang karagdagan, itatampok ng kampanya ang mga billboard na 'Bumoto ng Oo sa B', na magsisimula rin sa Lunes ika-17 ng Setyembre; direktang mail post card na nagta-target sa mga partikular na nasasakupan ng pagboto, a 'Bumoto ng Oo sa B' na website at iba pang elemento. Ang pangalawang 'Yes on B' TV spot, na pinamagatang, '134 Mga Pahintulot,' ay malalaman din sa press conference. Ang paglalagay ng patalastas sa TV na ito ay magaganap mamaya sa kampanya.

“Kami ay nalulugod na pormal na ilunsad ang aming kampanya sa halalan na 'Bumoto ng Oo sa B' para sa County ng Los Angeles Safer Sex sa Batas sa Industriya ng Pelikulang Pang-adulto," sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Ito ay isang maingat na panukalang pangkalusugan at kaligtasan ng publiko na mangangailangan sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang na tumatakbo sa County na kumuha ng mga permiso sa kalusugan ng publiko bilang isang kondisyon ng pagnenegosyo dito sa Los Angeles. Upang magawa ito, ang mga producer ay kailangang sumunod sa mga umiiral na batas sa kalusugan at kaligtasan—kabilang ang paggamit ng condom sa mga pelikulang ginagawa nila—at WALANG gastos sa mga nagbabayad ng buwis, dahil ang pagpapatupad ay sasakupin ng mga bayarin sa permiso na babayaran ng mga producer. Ang aming paunang botohan ay nagpakita ng malakas na suporta para sa paggamit ng condom sa mga pelikulang ito at kami ay kumpiyansa na ang karamihan ng mga botante ay makikita ito bilang tuwirang hakbang sa kalusugan at kaligtasan."

Ang panukala ay namodelo sa proseso ng health permit ng County para sa mga nail salon, barbershop, tattoo at massage parlor at bathhouse. Sa kasalukuyan, mayroong 134 na iba pang kategorya ng mga negosyo o serbisyo na nangangailangan ng permit o lisensya mula sa County ng Los Angeles, at naniniwala ang mga tagapagtaguyod mula sa AHF at FAIR na hindi mabigat na hilingin sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang na kumuha ng katulad na mga permit sa kalusugan.

Ang Panukala B sa Balota ng County ng LA na Kampanya ay Malamang na Mahirap Labanan

Habang umaasa ang mga tagasuporta ng Panukala B na maipapasa ang batas, ang mga indikasyon ay maaaring ito ay isang mahigpit na kampanya. Noong nakaraang linggo, ang Libreng Speech Coalition (FSC), ang asosasyong pangkalakal ng industriyang nasa hustong gulang, ay naglunsad ng 'Hindi sa Panukala B.' Sa isang press release na nag-aanunsyo ng kanilang kampanya, inihayag din ng FSC na kumuha sila ng dalawang high-profile campaign consultant mula sa bawat panig ng aisle: James Lee, … “ng The Lee Strategy Group, Inc. (LSG)…bilang...Communications Director. Bago ang pagbuo ng LSG, si James ay isang direktor sa pandaigdigang PR firm na Burson-Marsteller…” at may “… malawak na karanasan sa kampanya ang pagtatrabaho para sa ilang konserbatibong kandidato at organisasyon kabilang sina Pangulong George HW Bush at Gobernador Pete Wilson."

Bilang karagdagan, kinuha din ng Free Speech Coalition si Sue Burnside bilang "No on Measure B" Campaign Manager, na nagpapatakbo ng "…Los Angeles-based political consulting firm na dalubhasa sa mga sopistikadong grassroots field operations, mga programa ng turnout, ground-based vote-by-mail programs at coalition building,” na dati nang nagtrabaho sa ilang kilalang Demokratikong kampanya sa mga nakaraang taon.

“Kami ay nagtitiwala na makikita ng mga botante ng LA County sa pamamagitan ng mga maling argumento na ang oposisyon ay malamang na mag-aangkin ng malayang pananalita at potensyal na gastos ng nagbabayad ng buwis,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. 'Tungkol sa paglabag sa malayang pananalita: wala—kapag binayaran ang isang aktor para gumanap, saklaw siya ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, na kinabibilangan ng paggamit ng condom. Tungkol sa potensyal na gastos sa mga nagbabayad ng buwis, muli, wala: ang gastos sa pagpapatupad ay sasakupin ng mga bayarin sa permiso na binabayaran ng mga producer na nasa hustong gulang.”

Ang ordinansang ito ay kilala bilang 'County of Los Angeles Safer Sex In The Adult Film Industry Act.'

County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act

 • Ang panukala ay magpapatupad ng isang ordinansa upang idagdag ang Kabanata 11.39, na pinamagatang 'Mga Pang-adultong Pelikula," sa Pamagat 11, Kalusugan at Kaligtasan, ng Kodigo ng County ng Los Angeles.
 • Ang layunin ng panukala ay inilaan upang mabawasan ang pagkalat ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagsasaayos sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.
 • Ang panukala ay mag-aatas sa mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (“ang Departamento”) at magbayad ng bayad sa permiso na itinakda ng Kagawaran sa halagang sapat para sa kinakailangang pagpapatupad.
 • Ang panukala ay magtatakda ng proseso ng pagpapahintulot na nangangailangan ng pagsusumite ng aplikasyon at patunay ng pagkumpleto ng kursong pagsasanay sa pathogen na dala ng dugo, pagkatapos nito ay magbibigay ng permit. Ang panukala ay nangangailangan din ng pagsusumite ng isang plano sa pagkontrol sa pagkakalantad.
 • Ang panukala ay mangangailangan ng paggamit ng condom para sa lahat ng gawain ng anal o vaginal sex sa panahon ng paggawa ng mga pelikulang pang-adulto, gayundin ang pag-post ng public health permit at paunawa sa mga gumaganap tungkol sa paggamit ng condom.
 • Ang panukala ay magbibigay ng awtorisasyon sa Departamento na ipatupad ang mga probisyon ng ordinansa, kabilang ang pagsuspinde o pagpapawalang-bisa sa public health permit para sa paglabag sa ordinansa, o anumang iba pang batas, kasunod ng paunawa at pagkakataon para sa isang administratibong pagsusuri. Ang paunang abiso ay hindi kinakailangan kung ang anumang agarang panganib sa publiko at kaligtasan ay matagpuan o makatwirang pinaghihinalaang. Ang paglabag sa ordinansa ay sasailalim sa mga sibil na multa at/o mga kasong kriminal na misdemeanor.
 • Ibibigay ng panukala na kung sakaling ang isa pang panukala sa balota na may kaugnayan sa mga permit para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay lumabas sa parehong balota, na ang panukalang ito ay mananaig kung ito ay tumanggap ng mas maraming bilang ng mga sumasang-ayon na mga boto, at ang nakikipagkumpitensyang panukala ay magiging walang bisa at walang bisa. .
 • Pinahihintulutan ng panukala ang Lupon ng mga Superbisor na amyendahan ang kabanata sa pamamagitan ng ordinansa, na ipinasa ng mayoryang boto, upang isulong ang mga layunin nito. Ang kabanata ay maaari lamang ipawalang-bisa sa pamamagitan ng ordinansang pinagtibay sa pamamagitan ng boto ng mga botante o sa pamamagitan ng pag-amyenda ng Los Angeles County Charter na pumapalit sa ordinansa.
 • Isinasaad ng panukala na kung ang alinmang bahagi ng ordinansa ay pinaniniwalaang hindi wasto o labag sa konstitusyon, kung gayon ang natitirang mga probisyon ay dapat ihiwalay at mananatiling may ganap na bisa at bisa.
 • # # #

  Background sa Mga Pagsisikap na Pangkaligtasan ng Pang-adulto ng Film Worker at Mga Impeksyon sa STD sa Industriya

  Ang hakbang ng AHF na pangunahan ang inisyatiba sa balota na ito ay naudyukan ng dalawang paglaganap ng HIV sa industriya at isang patuloy na epidemya ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ( sexually transmitted infections (STIs)) sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ng California. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya nito na hilingin ang paggamit ng condom sa mga pang-adultong pelikula, nagsagawa ang AHF ng mataas na profile na pagsusumikap sa adbokasiya na direktang nagta-target sa industriya, kabilang ang mga pangunahing manlalaro tulad ng tagapagtatag ng Hustler na si Larry Flynt at Steve Hirsch ng Vivid Entertainment; Pinilit din nito sa publiko ang mga opisyal sa pulitika at kalusugan ng County ng Los Angeles na sumunod sa batas hanggang sa legal na pag-uulat ng mga kaso ng HIV at STD—kabilang ang mga natagpuan sa mga performer sa industriya—at i-atas ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikula sa Los Angeles .

  Bilang karagdagan, maraming organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nanawagan para sa mandatoryong paggamit ng condom sa paggawa ng mga pang-adultong pelikula, kabilang ang American Medical Association, ang American Public Health Association, ang California Conference of Local AIDS Directors, ang California STD Controllers Association, ang National Coalition of STD Directors, ang National Association of City and County Health Officials, AIDS Healthcare Foundation at ang California Medical Association.

  Mga STD sa Pang-adultong Industriya ng Pelikulang sa Los Angeles County

  Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health (LADPH), ang mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ay sampung beses na mas malamang na mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kaysa sa mga miyembro ng populasyon sa pangkalahatan. Naidokumento ng LADPH ang 2,013 indibidwal na kaso ng chlamydia at 965 na kaso ng gonorrhea sa mga manggagawa sa pagitan ng mga taong 2003 at 2007. Sa panahon ng Abril 2004 hanggang Marso 2008 mayroong 2,847 na impeksyon sa STD na nasuri sa 1,884 na gumaganap sa industriya ng nasa hustong gulang sa County ng LA. Naobserbahan din ng LADPH na maraming manggagawa ang dumaranas ng maraming impeksyon, kasama ang ilang mga performer na mayroong apat o higit pang magkakahiwalay na impeksyon sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, sinabi ng LADPH na kasing dami ng 25 na mga kaso ng HIV na may kaugnayan sa industriya ang naiulat mula noong 2004. Iniuugnay ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang epidemya ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa industriya ng pornograpiya sa kakulangan ng mga kagamitang proteksiyon para sa mga kasosyo, kabilang ang mga condom. Inirerekomenda ng ahensya na gumamit ng condom sa panahon ng produksyon, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang paggamit ng mga ito, o upang protektahan ang mga gumaganap na talagang kinakailangan upang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan upang manatiling may trabaho.

  Summer 2012 Syphilis Outbreak Roils LA's Adult Film Industry

  Habang ang mga tagasuporta ng 'Vote Yes on B' na kampanya, ang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act ay nagbubuo ng kanilang kampanya sa halalan sa mas maaga nitong tag-init, ang industriya ng porno ay nagulo rin sa pamamagitan ng pagsiklab ng syphilis, isang lubhang nakakahawa. , ngunit nalulunasan ang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, (STD) sa mga adult na gumaganap sa Los Angeles. Iminumungkahi ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan na mayroong kasing dami ng siyam na kaso ng US syphilis na nauugnay sa industriya, isang bilang na malamang na tataas sa (samantalang kasabay nito, mayroong ilang kaso ng syphilis sa mga adult na gumaganap sa Silangang Europa—sa Budapest—kung saan iniisip ng ilan. unang nagsimula ang pagsiklab, na maaaring may kinalaman sa higit sa 100 indibidwal).

  Ang pagsiklab sa Los Angeles ay huminto sa paggawa ng pelikula sa loob ng dalawang linggo at nag-udyok sa Free Speech Coalition na irekomenda ang lahat ng mga adult performer sa LA na tratuhin ng mga antibiotic—para sa pag-iwas at walang anumang pagsubok.

  "Kami ay nalungkot nang malaman ang tungkol sa pagsiklab ng syphilis na ito sa industriya, ngunit binibigyang-diin nito na ito ay hindi lamang tungkol sa isang industriya, ngunit tungkol sa aming buong komunidad, dahil ang pagkalat ng sakit sa mga adult na gumaganap ng pelikula ay naglalagay sa panganib sa kanilang sarili pati na rin sa kanilang mga kasosyo sa sekswal. at sa labas ng industriya,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. "Ito ang dahilan kung bakit direktang dinadala namin ang tanong sa mga botante dito sa Los Angeles."

  Dapat mag-alok ang Gilead ng pagbabawas ng presyo ng gamot sa ADAP AIDS sa Medicaid, Medicare
  Ang Malaking Rig ng 'Condom Nation' ng AHF ay Pumapasok sa Raleigh, North Carolina!