Botika ng AHF: Kapag Kailangan, Nandito Kami

In Balita ng AHF

Hindi lamang nagbibigay ang mga site ng AHF Pharmacy ng walang kaparis na kalidad ng serbisyo, nag-aalok din sila ng paraan para magbigay muli. Ang mga full-service na parmasya na ito na pinamamahalaan ng AIDS Healthcare Foundation, ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay nag-aalok sa mga nabubuhay na may HIV ng access sa ekspertong kaalaman tungkol sa virus, pati na rin ang pag-aalok ng sinuman — anuman ang HIV status — isang maginhawang botika sa kapitbahayan at isang paraan upang magbigay pabalik.

China, Magbayad ng Iyong Patas na Bahagi!
AHF: Ang Panukala sa Balota para sa Nakahiwalay na Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles ay Kwalipikado