Nag-aalok ang AHF ng mga libreng bakuna sa Meningitis sa LA

In Balita ng AHF

HEALTH NOTE: Ang bakuna sa meningitis ay nagbibigay ng proteksyon sa loob ng limang (5) taon, kaya ang sinumang indibidwal na nabakunahan noong Abril 2013—nang nagkaroon ng katulad na pagsiklab ng meningitis na pumatay din sa tatlong Southern California gay na lalaki noong nakaraang taon—ay HINDI kailangang kumuha ng booster. barilin o muling mabakunahan sa oras na ito.

Mag-aalok ang AHF ng libreng bakuna sa meningitis:

AHF Hollywood Men's Wellness Center

1300 N. Vermont Ave., Suite 407, Los Angeles, CA , 90027 Telepono: P: (866) 339-2525

Mga Oras: Lun-Miyer-Huwe-Biyer, 5:30pm hanggang 9:00pm – Sabado, 9:30am – 5:00pm

PAKITANDAAN ANG AHF MEN'S WELLNESS CENTER AY SARADO SA MARTES

 

AHF's Men's Wellness Center/Hollywood at LA County Dept. of Public Health upang mag-alok ng mga libreng bakuna.

Isang kumpol ng walong kaso ng invasive meningococcal disease meningitis ang lumitaw sa lugar ng Los Angeles noong 2014, apat sa mga ito ay nasa men-who-have-sex-with-men (MSM); 

isang taon na ang nakalipas, isang kumpol ng mga kaso ng bacterial meningitis ang pumatay ng tatlong MSM sa Southern California at pitong indibidwal sa New York

 

LOS ANGELES (APRIL 2, 2014) Bilang tugon sa mga ulat ng isang bagong kumpol ng mga kaso ng meningitis na natagpuan sa mga gay na lalaki at lalaki sa lugar ng Los Angeles na nakipagtalik sa mga lalaki (MSM), inilabas ng mga opisyal ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Los Angeles isang opisyal na pahayag ngayon na nagdodokumento ng walong kaso ng invasive meningococcal disease (IMD) na iniulat sa ngayon sa Los Angeles noong 2014. Apat sa mga kaso ang natagpuan sa MSM; tatlo sa kanila ay HIV-positive din. Inirerekomenda ng mga opisyal ng county na ang MSM na positibo sa HIV at MSM na may mataas na peligro ng HIV-negatibo ay mabakunahan laban sa impeksyon. (TANDAAN: Tinukoy ng mga opisyal ng County ang 'mas mataas na panganib' bilang mga MSM “na regular na may malapit o matalik na pakikipag-ugnayan sa maraming kasosyo, o naghahanap ng mga kasosyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na application, lalo na sa mga nagbabahagi ng sigarilyo, marihuwana o gumagamit ng ilegal na droga.”) Ang AHF's Men's Wellness Center sa Hollywood at ang Los Angeles County Department of Public Health ay mag-aalok ng mga libreng bakuna.

“Kami—tulad ng public-at-large—ay sabik na naghihintay ng mga detalye sa mga pinakabagong kaso ng meningitis na natagpuan sa mga gay na lalaki sa lugar ng Los Angeles,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Handa ang AIDS Healthcare Foundation na tumugon kaagad sa isyung ito sa kalusugan, at umaasa kami at nagtitiwala na isasama ng County ng Los Angeles ang komunidad bilang mahahalagang kasosyo sa pagsisikap na ito. Hindi ka makakagawa ng epektibong depensa laban sa meningitis nang walang ganap na partisipasyon ng komunidad.”

Ang kasalukuyang impormasyon na makukuha ay ang isang 'kumpol' ng walong kaso ng invasive na sakit na meningococcal ay naidokumento sa Los Angeles, sa lugar ng Los Angeles na mga lalaki-na-nakipag-sex-sa-mga-lalaki (MSM).

Ayon sa press release ng LA County sa kasalukuyang kumpol ng mga impeksyon, “Ang invasive meningococcal disease (IMD) ay isang sporadic at hindi pangkaraniwang bacterial infection ng dugo o ang lining ng utak at spinal cord na maaaring makaapekto sa buong katawan. Ang impeksyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak, pagkawala ng pandinig, at maging ng kamatayan. Ang bakterya ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng napakalapit na pagkakalantad sa pagbahin at pag-ubo o direktang kontak sa laway o uhog ng ilong. Maaaring kabilang sa mga sintomas ng sakit ang: mataas na lagnat, paninigas ng leeg, binagong katayuan sa pag-iisip, pantal sa balat, matinding pananakit ng ulo, mababang presyon ng dugo, pag-iwas sa maliwanag na ilaw, at pangkalahatang pananakit ng kalamnan. Karaniwang nangyayari ang mga sintomas sa loob ng 5 araw pagkatapos ng pagkakalantad, ngunit maaaring magpakita ng hanggang 10 araw pagkatapos ng pagkakalantad. Ang IMD ay mabilis na umuunlad, kaya ang agarang pagsusuri at paggamot ay kinakailangan."

Mga nakaraang LA Area Meningitis Cases sa MSM Population

Noong Abril 2013, ang Southern California men-who-have-sex-with-men (MSM) ay tinamaan ng katulad na kumpol ng mga kaso ng mas nakamamatay na bacterial meningitis strain, na pumatay sa dalawang gay na lalaki sa Los Angeles at isang estudyante ng San Diego:

  • Brett Shaad, 33 taong gulang na residente ng West Hollywood, ay namatay noong Abril 13, 2013.
  • Rjay Spoon, isang 30 taong gulang na bakla mula sa Downtown Los Angeles, ay namatay sa talamak na Neisseria Meningitis noong Disyembre 16, 2012 sa Los Angeles.
  • Isang 30 taong gulang na estudyante ng San Diego State University na nakatira sa Chula Vista ang namatay sa parehong sakit noong Disyembre 10, 2012.

Noong panahong iyon, ang bacterial meningitis ay responsable din para sa hanggang pitong pagkamatay ng MSM sa lugar ng New York City. Bilang tugon sa mga kaso ng Los Angeles noong 2013, nag-mount ang AHF ng isang agresibong programa sa pagbabakuna ng meningitis at nagbigay ng 3,357 libreng pagbabakuna sa pagitan ng Abril 15th at Abril 22nd. Pinilit din ng mga opisyal ng AHF ang opisyal ng pampublikong kalusugan ng LA County na palakasin ang pagtugon nito sa cluster.

Mag-aalok ang AHF ng mga libreng bakuna sa meningitis sa Hollywood Men's Wellness Center nito:

  • AHF Hollywood Men's Wellness Center

1300 N. Vermont Ave., Suite 407, Los Angeles, CA , 90027

Telepono: P: (866) 339-2525

Mga Oras: Lun-Miyer-Huwe-Biyer, 5:30pm hanggang 9:00pm – Sabado, 9:30am – 5:00pm

  • PAKITANDAAN ANG AHF MEN'S WELLNESS CENTER AY SARADO SA MARTES 

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay mag-aalok din ng libreng bakunang meningococcal sa mga residente ng LA County na walang health insurance, simula Huwebes, Abril 3. Para sa isang listahan ng mga klinika, mangyaring tawagan ang LA County Information Line sa 2-1-1 mula sa alinmang cell phone o land line sa county o bumisita http://publichealth.lacounty.gov/.

Nililinis ng California's Condom in porn bill (AB 1576) ang Assembly Labor Committee
Ang mga naglalakad ay tumama sa Fort Lauderdale beach noong Linggo sa labanan upang talunin ang HIV/AIDS