Tinutugunan ng mga aktibista ang Konseho ng Lungsod ng Pasadena tungkol sa Mapoot na Pagsasalita ng Direktor ng Kalusugan

In Balita ng AHF

Humigit-kumulang 25 aktibista mula sa AIDS Healthcare Foundation ang sumali sa presidente ng organisasyon, si Michael Weinstein, sa pagtugon sa Konseho ng Lungsod ng Pasadena noong Lunes tungkol sa patuloy na nagbabagang mga pahayag na nagdedemonyo sa homosexuality na ginawa ni Dr. Eric Walsh – sinusuportahan ng AHF ang lumalaking panawagan para sa pagtanggal kay Walsh bilang Public Health Director ng lungsod.

PASADENA (Mayo 6, 2014) – Mga aktibista mula sa Los-Angeles na nakabase AIDS Healthcare Foundation (AHF) nakiusap sa Pasadena City Council na muling isaalang-alang ang kakayahan ni Dr. Eric Walsh na maglingkod bilang direktor ng Pasadena Public Health Department sa lingguhang pulong ng Konseho ng Lungsod sa City Hall noong Lunes ng gabi. Si Walsh, na isa ring ministro, ay inilagay sa administrative leave ng lungsod noong nakaraang linggo kasunod ng Abril 30 editoryal sa San Gabriel Valley Tribune na nananawagan sa pagbibitiw ni Walsh sa Health Department ng lungsod. Ang editoryal ay tungkol sa patuloy at napakahayag na ipinahayag na anti-gay prejudices ni Walsh – kasama ng demonisasyon ng iba't ibang relihiyon, etnisidad, at institusyon - na pinaniniwalaan ng marami na humahadlang sa kanyang kakayahang pangasiwaan ang paggamot at pangangalaga sa isang malaki, magkakaibang komunidad tulad ng sa Pasadena.

Humigit-kumulang 25 aktibista ng AHF ang nakasuot ng mga pulang t-shirt na may nakasulat na “Kumuha ng Aksyon. #SpeakOut” ay napuno ang silid na naghihintay ng kanilang turn para sa pampublikong komento, kung saan anim na aktibista ang direktang humarap sa konseho para sa interes ng lungsod ng Pasadena na magalang na humihiling na muli nilang isaalang-alang ang pagpayag kay Walsh na ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang direktor ng departamento ng kalusugan kasunod ng kanyang paulit-ulit mga pampublikong broadcast na nagdedemonyo sa homosexuality, single mothers, Muslims, at evolution.

"Ang kalusugan ng publiko ay umaasa sa kumpiyansa ng lahat ng komunidad na pinaglilingkuran," sabi ng AHF President at Co-Founder Michael weinstein, na nanguna sa grupo sa pagharap sa konseho. “Ang Stigma ang numero unong problema natin sa paglaban sa AIDS at sexually transmitted disease. Ang isang tao na nahihiya ay hindi kwalipikadong humawak ng posisyon ng Direktor ng Pampublikong Kalusugan - para sa anumang lungsod."

Nagpaalala si Weinstein sa konseho na "ang kalusugan ng publiko ay isang disiplinang pang-agham" na hindi dapat nasa panganib para sa impluwensya ng mga paniniwala sa relihiyon na nagpapababa sa mga naka-target na komunidad. Pinalakpakan din niya ang Pasadena's Tournament of Roses para sa kanilang "kabuuang suporta" sa makasaysayang seremonya ng kasal sa parehong kasarian ng AHF na ginanap sa ibabaw ng float ng pundasyon sa taunang parada sa Araw ng Bagong Taon, na nagsasabing, "iyan ang uri ng kamalayan at ang uri ng lungsod na naniniwala si Pasadena.”

Associate Director ng Community Outreach ng AHF Phil Reh at Community Outreach Manager Laila Goring kapwa hinarap ang konseho na may magalang ngunit matatag na paninindigan na si Walsh - na tumututol sa pamamahagi ng mga condom at nangangaral para sa homosexuality na muling maiuri bilang isang sakit sa pag-iisip, na binabaligtad ang isang desisyon noong 1973 laban sa gayong diskriminasyon - ay hindi maihiwalay ang kanyang personal na paniniwala mula sa kanyang kakayahang maglingkod sa komunidad, at na “kapag ang mga komento ng isang opisyal ng lungsod ay naghahati sa isang komunidad, ito ay naglalagay sa integridad ng Departamento at ang siyudad."

Kasunod ng mapusok na pakiusap mula sa isang baklang nabubuhay na may HIV na ang Konseho ay humirang ng isang direktor ng kalusugan na maaaring magpakita ng higit na pakikiramay at pag-unawa para sa komunidad ng LGBT, HIV-positive gay pastor Rev. Anthony Hill nakipag-usap sa Konseho ng Lunsod, na nagsasabing mahal ng Diyos ang bawat tao kahit sino pa sila sa labas.

“Walang sinuman ang may karapatang gumamit ng pulpito para punahin, hatulan, at ibaba. Masakit sa puso ko na makita kung ano ang ginagawa niya sa aming komunidad,” sabi ni Hill tungkol sa mapoot na talumpati ni Walsh sa publiko.

Senior Director ng AHF ng Worldwide, Samantha Granberry, pagkatapos ay hinarap ang konseho sa parehong antas ng propesyonal bilang direktor sa marketing para sa isang pampublikong organisasyong pangkalusugan, at sa isang personal na antas bilang panghabambuhay na residente ng Pasadena at bilang isang dating pasyente ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng lungsod bilang isang bata at nag-iisang ina. Sinabi niya na, kung nalantad siya sa mga mapoot na komento ni Walsh sa mga nag-iisang ina noong panahong iyon, malamang na iniiwasan niya ang mga appointment sa doktor para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae.

“Si Dr. Si Eric Walsh ay hindi karapat-dapat na maging isang pampublikong direktor ng kalusugan batay sa kanyang idineklara sa publiko na mga pananaw na direktang naglalayo, naghihiwalay, at naninira sa kasalukuyang mga pasyente ng Pasadena Public Health Department, gayundin sa mga mamamayan ng Pasadena na maaaring maging mga pasyente sa hinaharap ng Pasadena Public Health Department ,” sabi ni Granberry.

Kasunod ng mga talumpati at komento ng aktibista mula sa magkapatid na sumusuporta kay Walsh, Mayor Bill Bogaard sinabi na ang usapin ng pagtatrabaho ni Walsh ay “pinapangasiwaan ng kanyang superbisor, ang Tagapamahala ng Lungsod, sa ilalim ng kabuuang pagiging kumpidensyal.” Gayunpaman, Kagawad Steve Madison gumawa ng pampublikong komento sa "kapus-palad" na mga komento ni Walsh sa pagsisikap na tiyakin ang komunidad.

"Ang Lungsod ng Pasadena at ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan nito ay bubuksan ang mga armas nito at ibibigay ang buong antas ng serbisyo sa sinumang tao anuman ang kanilang kasarian, oryentasyong sekswal, o kasaysayan ng medikal," sabi ni Madison. "Ang aming mga serbisyo ay, at mananatili, ganap na naa-access."

play-button-template

Tinanong ng WSJ Ad ang Mga Pasyente sa Gilead Sovaldi, Mga Tagaseguro: "Kung Sa Palagay Mo ay OK ang $1,000 sa isang Pill, Itigil ang Pagbasa Ito."
LA Times: Ang bid upang lumikha ng LA city health commission ay kwalipikado para sa balota