WORLD at AHF na Magsanib-puwersa

In Balita ng AHF

Ang bagong kaugnayan sa pagitan ng 'Women Organized to Respond to Life-threatening Diseases' (WORLD) at AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng nagliligtas-buhay na pangangalaga at serbisyo sa HIV/AIDS sa mga kababaihan sa Oakland at Greater Bay Area.  

 

OAKLAND (Hulyo 1, 2014) Mga Babaeng Inorganisa para Tumugon sa Mga Sakit na Nagbabanta sa Buhay (WORLD) ay nagpapalawak ng kapasidad nito na magbigay ng mga kritikal na serbisyong nagliligtas-buhay sa mga kababaihan, batang babae, pamilya at komunidad na apektado ng HIV sa Oakland at Greater Bay Area sa pamamagitan ng pagsali sa AIDS Healthcare Foundation (AHF). Ang parehong organisasyon ay nagsisilbi sa mga kliyenteng positibo sa HIV na may malawak na iba't ibang mga libreng serbisyo. Ang AHF ay isang pandaigdigang organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa higit sa 315,000 katao sa 34 na bansa. Ito ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalagang medikal ng HIV/AIDS sa United States. Ang WORLD ay isang organisasyon na may higit sa dalawang dekada ng suporta at adbokasiya para sa mga babaeng HIV-positive - at mga babaeng nasa panganib para sa HIV/AIDS. Isang maliit na ahensya na may malaking epekto, ang WORLD ay nagbibigay ng direktang mga serbisyong panlipunan kabilang ang psychosocial na suporta, sa mahigit 300 HIV positive na kababaihan at kanilang mga pamilya sa Oakland at umaabot sa libu-libo pa sa pamamagitan ng Greater Bay Area sa pamamagitan ng pagbibigay ng HIV/AIDS at STD education/prevention, linkage sa pangangalaga, pananaliksik at adbokasiya.

"Ang WORLD Board ay gumawa ng isang makasaysayan at visionary na desisyon na kaakibat sa AHF upang matiyak ang hinaharap na pananatili ng misyon, mga serbisyo at pamana ng WORLD," sabi Deborah Royal, Tagapangulo ng MUNDO Lupon ng mga Direktor.

“Ang bagong ugnayan sa pagitan ng WORLD at AHF ay nagbibigay-daan sa WORLD na palawakin ang outreach sa mas marginalized na kababaihan na pinaka-panganib para sa HIV/AIDS. Ang aming layunin ay pataasin ang pagpapanatili sa pangangalaga ng mga indibidwal na may mataas na panganib na na-diagnose sa pamamagitan ng mga programang pang-iwas at serbisyo na nakatuon sa mga kababaihang may kakayahang kultural," sabi Cynthia Carey-Grant, Executive Director ng MUNDO. "Kami ay pinarangalan na maging kasosyo sa AHF sa kapana-panabik na bagong pakikipagtulungan."

"Parehong AHF at MUNDO ay may iisang misyon na pigilan ang pagkalat ng HIV at itaguyod ang mga karapatan at pangangailangan ng mga indibidwal na may HIV at AIDS na tratuhin nang may habag, patas at walang paghatol," sabi Dale R. Gluth, Direktor ng Pangrehiyon ng Bay Area para sa AIDS Healthcare Foundation. “Ang bawat organisasyon ay may mahabang kasaysayan ng pagbibigay ng mga ganitong serbisyo: Ang WORLD ay itinatag noong 1991; AHF noong 1987, isang panahon kung kailan ang epidemya ng AIDS ay kumikitil sa buhay ng libu-libong kalalakihan at kababaihan sa buong bansa at ang mga gamot upang makontrol ang virus ay kakaunti, bago at eksperimental. Ang bagong partnership na ito ay nagbibigay-daan sa parehong organisasyon na patuloy na gamitin ang kani-kanilang mga lakas upang mas maibigay ang mga pangangailangan ng mga taong may HIV/AIDS sa East Bay at mas malawak.

"Kinikilala ng AHF ang kritikal na katangian ng pagsuporta sa mga kliyente sa mga lokal na serbisyong nakabatay sa komunidad na mahalaga sa pagtiyak ng mas mahusay na mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Wala nang mas maliwanag kaysa sa pagsuporta sa mga babaeng nabubuhay na may HIV/AIDS. Maraming taong nabubuhay na may HIV/AIDS, kabilang ang malaking bilang ng mga kliyente ng AHF, ay mga single mother at/o ang nag-iisang tagapagbigay ng kita para sa kanilang mga pamilya. Marami ang mga pinuno sa kanilang mga lokal na komunidad na makakatulong din na matiyak ang higit na katatagan at tumulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Ang mga babaeng ito ay nangangailangan hindi lamang ng pangangalagang medikal at paggamot, kundi pati na rin ng suporta bilang mga indibidwal at para sa kanilang mga pamilya. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng naturang programa na nakatuon sa mga pangangailangan ng kababaihan at pamilyang apektado ng HIV/AIDS ay ang nasa MUNDO. Sa bagong affiliation na ito at sa ilalim ng patuloy na pamumuno ni Cynthia Carey-Grant, umaasa kaming magagawa naming gayahin ang modelong ito sa iba pang mahahalagang lokasyon at komunidad ng AHF.”

HIV/AIDS sa Oakland/East/Bay/Alameda County

Sa 11,481 pinagsama-samang kaso ng AIDS noong Disyembre 31, 2012, ang Alameda TGA ay mayroong 17th pinakamalaking bilang ng pinagsama-samang na-diagnose na mga kaso ng AIDS sa anumang lugar sa metropolitan ng US, at isang pinagsama-samang caseload ng AIDS na mas malaki sa 29 na estado ng US. Ang Alameda County lamang ang may pang-apat na pinakamataas na bilang ng pinagsama-samang mga kaso ng AIDS ayon sa county sa California noong Disyembre 31, 2012 at sa taong kalendaryo 2011, isang kabuuang 320 bagong naiulat na mga kaso ng HIV/AIDS ang nasuri sa rehiyon ng dalawang county.

Ang Oakland ay may ikatlong bahagi ng populasyon ng County ng Alameda, ngunit humigit-kumulang kalahati ng mga kaso ng HIV/AIDS ng county. Tinatayang 57% ng mga kaso ng HIV/AIDS sa Oakland ay African American (AA) (Alameda County Health Department, 2012). Sa pangkalahatan, ang mga lalaking AA ay bumubuo ng 52% ng lahat ng mga lalaki na kaso ng HIV/AIDS at ang mga AA na babae ay bumubuo ng 75% ng lahat ng mga babaeng kaso ng HIV/AIDS. Ayon sa mga kategorya ng peligro: Ang AA MSM ay bumubuo ng 72% ng lahat ng AA na lalaki na kaso ng HIV/AIDS, ang AA na heterosexual na kababaihan ay bumubuo ng 66% ng lahat ng AA na babaeng HIV kaso, at 31% ng AA na mga kaso ay nauugnay sa IDU. Ang Oakland ay kabilang sa pinakamataas na porsyento ng mga na-diagnose na kaso ng AIDS sa mga kababaihan sa anumang pangunahing lugar ng metropolitan sa kanlurang Estados Unidos. Noong Disyembre 31, 2012, 19.3% ng mga taong may HIV/AIDS sa dalawang-county na TGA ay mga babae, kumpara sa 12.2% para sa LA County, 12.0% para sa California, at 6.8% para sa San Francisco.

# # # 

Tungkol sa MUNDO

Ang WORLD ('Women Organized to Respond to Life-threatening Diseases') ay isang magkakaibang organisasyon para, ni, at tungkol sa mga babaeng nabubuhay na may, at nasa panganib para sa, HIV/AIDS. Pinapabuti ng WORLD ang buhay at kalusugan ng mga kababaihan, babae, pamilya at komunidad na apektado ng HIV sa pamamagitan ng peer-based na edukasyon, wellness services, advocacy, at leadership development. Naiisip namin ang isang mundo kung saan ang mga kababaihan, babae, at pamilyang apektado ng HIV at AIDS ay may mga kasangkapan, suporta at kaalaman upang mamuhay nang malusog at produktibo nang may dignidad. Ang aming pananaw ay nakaugat sa isang pangako sa mga karapatang pantao at kagalingan na may pag-unawa na kabilang dito ang kalayaan mula sa karahasan; pag-access sa pabahay; kalidad ng pangangalagang pangkalusugan; seguridad ng pagkain; pisikal, espirituwal at emosyonal na kagalingan; edukasyon at katarungang pang-ekonomiya.

Sinasabi ng ulat ng UN na karamihan sa mga nabubuhay na may HIV ay hindi alam ito; Nanawagan ang AHF para sa aksyon.
AHF: Sa 3 boto, nililinis ng California's Condoms in porn bill (AB 1576) ang Senate Labor Committee