Nagsampa muna ang AHF ng mga reklamo sa kaligtasan ng Nevada OSHA porn na nagta-target sa Kink.com

In Balita ng AHF

Naghain ang AHF ng pormal na reklamong 'Notice of Alleged Safety or Health Hazards' sa OSHA ng Estado ng Nevada laban sa kumpanya ng produksyon ng pelikulang pang-adulto sa Bay Area na Kink Studios, LLC at Kink.com, Inc. sa kamakailang paggawa ng pelikula na maaaring naglantad sa mga empleyado—mga artistang may sapat na gulang na pelikula. —sa nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pagkakalantad sa dugo at iba pang potensyal na nakakahawang materyales.

 LAS VEGAS (Agosto 6, 2013) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagsampa ng pormal na reklamong 'Notice of Alleged Safety or Health Hazards' noong nakaraang linggo sa Nevada OSHA (Departamento ng Industrial Relations ng Nevada, Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho), ang organisasyon ng regulasyon sa kalusugan at kaligtasan at tagapagbantay ng estado, laban sa kumpanya ng produksyon ng pelikulang pang-adulto sa Bay Area na Cybernet Entertainment LLC, na nagnenegosyo din bilang Kink Studios, LLC at kink.com (pati na rin ang DBA Hogtied.com at DBA Behindkink.com), sa kamakailang paggawa ng pelikula na maaaring naglantad sa mga empleyado—mga artistang nasa hustong gulang na pelikula—sa nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pagkakalantad sa dugo at iba pang potensyal na nakakahawang materyales. Sa reklamong ito, na may petsa at inihain noong Hulyo 25, 2014, iginiit ng mga opisyal mula sa AHF:

"Noong Hunyo 8, 2014 sa Las Vegas, NV, ang mga empleyado ay nakikibahagi sa mga aksyon para sa isang pang-adultong pelikula na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Cybernet Entertainment LLC na pinamagatang Hogtied Whores na nagresulta sa pagkakalantad sa mga pathogen na dala ng dugo at iba pang potensyal na nakakahawang materyales (OPIM). Ang website, Hogtied.com, na pag-aari ng Cybernet Entertainment LLC, ay naglalaman ng mga still na larawan, video footage, at isang trailer ng pelikula na malinaw na nagpapakita na pinapayagan ang Cybernet Entertainment LLC, at sa impormasyon at paniniwala ay maaaring hinikayat, ang mga empleyado na makisali sa mga aktibidad sa Las Vegas na may mataas na posibilidad na magkalat ng mga pathogen na dala ng dugo at OPIM sa lugar ng trabaho. Dapat gawin ang mga hakbang ng pederal at estado upang makontrol ang pagkalat ng mga pathogen na dala ng dugo at OPIM, na kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa, HIV, hepatitis C, at syphilis sa lugar ng trabaho. 

"Sa ilalim ng pagkukunwari ng kanyang iba't ibang Kink at Kink.com, iniisip ng mga pang-adultong negosyo at brand ng pelikula, ang may-ari na si Peter Acworth, na maaari niyang balewalain at ng kanyang mga kumpanya ang Federal OSHA Bloodborne Pathogens Standard patungkol sa kinakailangang paggamit ng condom sa kanyang mga pang-adultong produksyon ng pelikula na kinunan noong Nevada. Ang bagong reklamong ito sa Nevada ay batay sa simpleng katotohanan na hindi nila maitatago mula sa pederal na batas doon, o saanman sa US, "sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Noong una naming iminungkahi ang Los Angeles City bill, sinabi ng industriya na magpe-film sila sa ibang mga lungsod sa LA. Noong iminungkahi namin ang Panukala B para sa County ng LA, sinabi ng industriya na magpe-film sila sa ibang mga county. At noong iminungkahi namin ang AB 1576, sinabi ng industriya na magpe-film sila sa labas ng California. Dito, walang alinlangang malalaman ni G. Acworth na parehong naaangkop din ang mga batas ng Nevada at Federal OSHA. Ang mga manggagawa ba sa Nevada ay mas mababa ang karapatan sa proteksyon mula sa pinsala kaysa sa mga nasa California?

Noong Agosto, 2013, naghain ang AHF ng katulad na reklamong 'Notice of Alleged Safety or Health Hazards' sa mga opisyal sa California Division of Occupational Safety and Health na nagta-target sa Kink.com at Kink Studios LLC dahil sa paggawa ng pelikula sa California na maaaring naglantad sa mga gumaganap sa HIV. Inihain ang reklamo matapos ihinto ng buong industriya ang produksyon at magdeklara ng moratorium sa paggawa ng pelikula matapos ibunyag ng isang babaeng performer na sangkot sa Kink filming sa San Francisco na siya ay HIV-positive at tila sero-convert sa window period sa pagitan ng dalawa sa kanyang industriya. -nag-utos na mga pagsusuri sa HIV—at isang yugto ng panahon kung saan siya ay nagpatuloy sa pagtatrabaho bilang isang performer sa industriya. Noong Enero 30, 2014—nagbabanggit ng maraming paglabag sa kaligtasan sa lugar ng trabaho—nagbigay ng Cal/OSHA multa kabuuang $78,710 laban sa Acworth's Kink Studios, LLC at Kink.com—isang record fine para sa isang prodyuser ng porn. (tsart ng mga naka-itemize na multa).

AHF sa AB 1576: Ang Paggamit ng Condom sa Porno ay Nananatiling Batas sa California
Hinahamon ng Grupo ang Lax Global Response sa Ebola