AHF upang suportahan ang batas ng California na naglilimita sa 'personal na paniniwala' na mga pagbubukod sa bakuna

In Balita ng AHF

Sa gitna ng pagsiklab ng tigdas sa buong bansa na nahawahan ng higit sa 100 katao at pinalakas ng mataas na bilang ng mga indibidwal na hindi nabakunahan sa California, ang mga Senador ng Estado [Dr.] Richard Pan (D-Sacramento) at Ben Allen (D-Santa Monica) ay nag-anunsyo ng mga planong magpakilala ng batas na naglilimita sa 'personal na paniniwala' na mga exemption ng mga magulang upang madagdagan ang bilang ng mga pagbabakuna sa preschool at pagkabata sa estado.

AHF, na naglunsad ng 'Protektahan ang Iyong Anak—Bakuna,' isang billboard at adbokasiya na kampanya noong Nobyembre 2014 bago ang kasalukuyang pagsiklab, ay masiglang susuporta sa batas, na nakikita nito bilang isang maingat na panukalang pangkalusugan ng publiko na naglalayong protektahan ang publiko laban sa maiiwasang mga nakakahawang sakit.

SACRAMENTO, CA (Pebrero 5, 2015) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS at isang pinuno sa pag-iwas at paggamot sa HIV at STD, ngayon ay inihayag na susuportahan nito nakaplanong batas sa buong estado na maglilimita sa mga pagbubukod ng bakuna sa 'personal na paniniwala' ng mga magulang sa California.

Sa gitna ng pagsiklab ng tigdas sa buong bansa na nahawahan ng higit sa 100 katao at pinalakas ng mataas na bilang ng hindi nabakunahan na mga indibidwal at bata sa California, California State Senators [Dr.] Richard Pan (D-Sacramento – SD 6)—isang pediatrician—at Ben Allen (D-Santa Monica) inihayag ang mga plano upang ipakilala ang batas na naglilimita sa 'personal na paniniwala' na mga exemption ng mga magulang sa pagsisikap na pataasin ang bilang ng mga pagbabakuna sa preschool at pagkabata sa estado. Ang anunsyo ay sinalubong nang may sigasig ng maraming nagtatrabaho sa arena ng pampublikong kalusugan, at ang Los Angeles Times iniulat kahapon na maaaring bukas si Gobernador Jerry Brown sa paghihigpit sa mga pagbubukod sa bakuna na pinili ng magulang.

“Masigla naming susuportahan ang batas na binalak ng mga Senador ng Estado ng California na sina Richard Pan at Ben Allen na nilayon na tanggalin o limitahan ang tinatawag na 'personal na paniniwala' na mga pagbubukod, na ipinakikita nitong kasalukuyang paglaganap ng tigdas ay isang pagsumpa sa maingat na mga gawi sa kalusugan ng publiko," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Nakakalungkot na nakikita natin ngayon kung paano ang mga walang batayan at mapagbigay na mga pagbubukod ay nagdudulot ng kalituhan sa publiko habang ang pagsiklab na ito ay gumaganap sa buong bansa. Pinasasalamatan namin ang mga Senador para sa kanilang mga plano para sa panukalang batas at pipilitin namin ang Senado at Lehislatura ng California na kumilos nang mabilis at pabor sa naturang panukalang batas.”

Noong Nobyembre 2014—bago pa ang kasalukuyang pagsiklab ng tigdas (na nagmula sa Disneyland noong linggo ng Pasko) ay nagsimulang gumulo sa bansa—naglunsad ang AIDS Healthcare Foundation ng adbokasiya at billboard campaign na may headline, “Protektahan ang Iyong Anak—Bakuna.” Bilang pagsang-ayon sa napakalaking papel na ginampanan ng mga walang alam na celebrity gaya ni Jenny McCarthy—na walang medikal o pampublikong kalusugan o karanasan—na naglalaro ng hindi nararapat na takot sa mga bakuna sa publiko, pinamagatang AHF ang nauugnay nitong website: www.AirheadCelebs.com .

Cuyahoga County—Wakasan ang AIDS Bureaucracy!
South Side Help Center at AHF na Magsama-sama sa Lakas sa Chicago