Mga Regulasyon sa Porno ng Cal OSHA Institute sa Kaligtasan sa Lugar ng Trabaho

In Balita ng AHF

Pinapalitan ng "makatotohanang posibilidad" ng impeksyon sa lugar ng trabaho ang "malaking posibilidad" bilang bagong pamantayan sa paghusga; Sinusuportahan ng OSHA ang lahat ng reklamo sa kaligtasan laban sa Treasure Island Media ng porn sa kabila ng pagbabawas ng mga multa.

Pinakabagong desisyon ng Cal/OSHA Appeals Board ang nagpapatunay na ang batas ng OSHA na Bloodborne Pathogens na seksyon 5193 ay nalalapat sa industriya ng pelikulang pang-adulto, at ang mga gumaganap ng pelikulang nasa hustong gulang ay 'mga empleyado,' hindi 'mga independiyenteng kontratista.'

LOS ANGELES (Agosto 25, 2015) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay natutunan na Departamento ng Pang-industriya na Relasyon ng California, Dibisyon ng Kaligtasan sa Trabaho at Kalusugan Ang Appeals Board (Cal/OSHA), ay kinatigan ang apela ng ilang mga paglabag sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na inisyu ng Cal OSHA laban sa Treasure Island Media, Inc. (TIM), isang kumpanya ng produksyon ng pelikulang pang-adulto sa Bay Area na pangunahing nagsisilbi at gumagawa ng mga pelikulang walang condom, o 'bareback' para sa gay market. Sa kabila ng napilitang pormal na bawasan ang kalubhaan ng pagtatalaga ng dalawa sa mga paglabag sa kaligtasan, na nag-trigger ng isang paunang natukoy na pagbawas sa mga multa, itinaguyod ng tagapagbantay sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ng California ang mga pagsipi habang sa parehong oras ay inulit at nilinaw ang nasasakupan nitong pangangasiwa sa kalusugan at kaligtasan sa multi-bilyong dolyar na industriya ng California.

Sa isang nakapangyayari na dapat magbigay ng paghinto sa industriya ng mga nasa hustong gulang, ang desisyon ng OSHA's Appeals Board, na isinagawa noong Agosto 13, 2015, ay natagpuan na ang batas ng OSHA na Bloodborne Pathogens na seksyon 5193 ay nalalapat sa industriya ng mga nasa hustong gulang, at na para sa mga layunin ng OSHA, ang mga gumaganap ng pelikulang nasa hustong gulang ay dapat mauri bilang 'mga empleyado ' at hindi bilang 'mga independiyenteng kontratista.' Ang industriya ng pang-adulto ay matagal nang nangatuwiran na ang mga regulasyon sa kaligtasan ng OSHA ay hindi nalalapat sa kanila—na ang statute ng Bloodborne Pathogens na seksyon 5193 ng estado ay nalalapat sa mga nars at mga doktor—at ang mga adult na gumaganap ay itinuturing na mga independiyenteng kontratista at hindi mga empleyado—isang katayuan na magpapagaan sa industriya ng pagsunod sa maraming mga regulasyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ng OSHA.

“Hindi lamang itinaguyod ng OSHA ang mga paglabag sa kaligtasan na nasa puso ng reklamong ito, ang Lupon ng Apela ay lubos ding nilinaw sa desisyong ito na ang seksyon 5193 ng OSHA ng Batas na Pathogens na Dala ng Dugo. ang, sa katunayan, nalalapat sa pang-adultong industriya ng pelikula sa kabila ng mga taon-taong protesta ng industriya kung hindi man,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Sa karagdagan, ang desisyon ng OSHA Appeals Board na ito ay walang alinlangan na nagsasaad na ang mga adult na gumaganap ng pelikula ay mga empleyado, hindi mga independiyenteng kontratista, gaya ng regular na iginigiit ng industriya, at dahil dito ay sakop ng OSHA na mga batas sa kaligtasan sa lugar ng trabaho."

Ang ilan sa mga pagsipi ng OSHA ng Treasure Island ay lumitaw mula sa isang pelikula noong 2009 na isinumite bilang ebidensya ng AHF sa ilang mga reklamo sa 'Notice of Safety or Health Hazards' sa Cal/OSHA. Inilalarawan ng pelikula ang hindi protektadong pakikipagtalik na kinasasangkutan ng ilang lalaki, gayundin ang mga eksenang naglalarawan sa isa sa mga lalaki na tumatanggap ng dating nakolektang semilya ng mahigit 1,000 lalaki sa isa sa mga butas ng kanyang katawan.

At habang ang Cal/OSHA ay napilitang bawasan ang kalubhaan ng dalawang Bloodborne Pathogens statute section 5193 citation sa apela mula sa "seryoso" sa "Pangkalahatan" mga paglabag (na may katumbas na pagbaba sa mga multa), ang parehong mga pagsipi ay sa huli ay pinagtibay ng OSHA. Napilitan ang Cal/OSHA na bigyang-kahulugan at hatulan ang apela sa kaso ng Treasure Island Media sa ilalim ng mas lumang mga pamantayan ng pederal at estado na may bisa noong panahong iyon. Kinailangan ng OHSA na isaalang-alang ang apela sa pamamagitan ng lens ng "malaking posibilidad" ng impeksiyon kaysa sa mas bago, kasalukuyang pamantayan: a "makatotohanang posibilidad" ng impeksyon. Ang mga pamantayan sa paghusga ay hindi nagbago hanggang sa pagkatapos ang pagsipi at apela ng TIM noong 2010. Ang "Makatotohanang posibilidad" ang pamantayan sa paghusga na may bisa ngayon ay nangangailangan lamang ng katibayan ng pagkakalantad (hal., bulalas sa mga mucous membrane) upang ituring na isang 'seryosong' paglabag, at ito ang pamantayan para sa lahat ng mga reklamo.

“Kung ang desisyong ito ay isang “tagumpay,” gaya ng inaangkin ng Treasure Island, tiyak na mayroon silang kakaibang pananaw sa tagumpay,” idinagdag ni Weinstein ng AHF. “Kinukumpirma ng desisyong ito na ang mga regulasyon ng OSHA ay nalalapat sa mga porn set at ang mga adult na gumaganap ng pelikula ay mga empleyadong sakop ng mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan. Alam na rin natin ngayon na ang pamantayan para sa paghatol sa mga paglabag sa OSHA sa hinaharap ay nasa ilalim ng mas bago 'makatotohanang posibilidad' ng impeksyon, na magpapadali sa pagbanggit ng mga kumpanya at protektahan ang mga adult na manggagawa sa pelikula."

Groundbreaking Co-op para sa Bagong Modelo ng Pangangalaga sa Europe
Pinahusay ng Gilead ang Stealth Marketing Campaign para sa PrEP, Skirting FDA Oversight