Nagsampa ang AID Atlanta ng Pederal na Deta Laban sa CDC para sa Pagtatanggi sa Iginagalang na Longtime AIDS Service Provider

Nagsampa ang AID Atlanta ng Pederal na Deta Laban sa CDC para sa Pagtatanggi sa Iginagalang na Longtime AIDS Service Provider

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang AID Atlanta—na nagbibigay ng mga serbisyo, pangangalaga at edukasyon sa HIV/AIDS sa Atlanta mula noong 1982— ay iginiit sa pederal na kaso nito na ang CDC ay kumilos sa isang arbitrary, paiba-iba at ilegal na paraan nang tumanggi itong i-renew ang kontrata ng pagpopondo ng AID Atlanta para sa HIV testing at mga serbisyo sa pag-iwas, isang aksyon na nagbabanta sa paghahatid ng pangangalaga at paggamot sa mga mahina, kulang sa serbisyo, karamihan sa mga populasyon ng minorya.

ATLANTA (Mayo 10, 2017) AID Atlanta, na nagbibigay ng mga serbisyo, pangangalaga, at edukasyon na nauugnay sa HIV/AIDS mula noong ito ay nagsimula noong 1982, na umaakit sa mga populasyon ng Black at Latino upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng magkakaibang mga komunidad ng Atlanta, ay nagsampa ng pederal na kaso laban sa Centers for Disease Control and Prevention. (CDC) matapos arbitraryong i-defund ng CDC ang AID Atlanta, isang iginagalang na matagal nang tagapagbigay ng serbisyo ng AIDS, sa pamamagitan ng pagtanggi sa pag-renew ng isang grant ng CDC para sa kontrata ng AID Atlanta na magbigay ng pagsusuri sa HIV at iba pang mga serbisyo. Ang aksyon ng CDC ngayon ay nagbabanta sa paghahatid ng mga serbisyo sa pagsusuri at pag-iwas sa HIV sa mga mahina, hindi naseserbisyuhan, karamihan sa mga populasyon ng minorya sa buong Atlanta.

Sa nito kaso, na inihain noong Miyerkules, Mayo 10, 2017 sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Distrito ng Columbia, (Case 1:17-cv-00872), naghain ang AID Atlanta ng mga mosyon para sa Deklaratoryong Paghuhukom, Mga Pinsala at Injunctive Relief laban sa CDC. Ang AID Atlanta ay humihingi ng interbensyon ng korte upang bawiin ang pagtanggi sa mga parangal sa pagbibigay ng CDC para sa 2017/2018 na taon ng pagbibigay.

Iginiit ng AID Atlanta sa demanda nito na ang CDC, “…maling pinamahalaan ang isang kritikal na pagkakataon sa pagpopondo at hindi pinahihintulutang tinanggihan ang pagpopondo sa isang matagal nang kasosyo na lumalaban sa HIV/AIDS sa lugar ng Atlanta, Georgia. Ang nagsasakdal na AID Atlanta, Inc. (AID Atlanta) ay isang biktima ng isang arbitrary at pabagu-bagong proseso ng pagpopondo na magreresulta sa libu-libong mas kaunting mga pagsusuri sa HIV na isinasagawa sa Atlanta at magpapalala lamang ng patuloy na krisis sa kalusugan ng publiko sa mga minorya sa komunidad na iyon.”

“Mula noong 2004, iginawad ng CDC ang AID Atlanta ng hindi bababa sa limang pangmatagalang kooperatiba na kasunduan para sa mga programa sa pag-iwas sa HIV kung saan nagbigay kami ng mga serbisyo sa pagsusuri, edukasyon, at pag-iwas sa HIV sa mga pinaka-mahina na populasyon sa isang rehiyon na hindi pantay na apektado ng epidemya ng HIV/AIDS alinsunod sa isang serye ng mga kasunduan sa kooperatiba sa CDC," sabi Nicole Roebuck, Executive Director, AID Atlanta. "Kamakailan, ang AID Atlanta ay kumilos bilang isang pinagkakatiwalaan at lubos na itinuturing na kasosyo sa CDC sa ilalim ng isang anim na taong kasunduan, na nagpapatakbo ng mga proyekto sa pag-iwas sa HIV na nagta-target sa mga kabataang may kulay na nakikipagtalik sa mga lalaki. Kailanman sa panahong ito ay nagpahayag ang CDC ng anumang mga alalahanin o mga kritisismo sa mga programa sa pag-iwas sa HIV ng AID Atlanta o sa mga kakayahan nito na pamahalaan ang mga naturang programa at pederal na mapagkukunan. Kami ay tapat na naguguluhan sa mga aksyon ng CDC dito.

Habang ang partikular na anim na taong kooperatiba na kasunduan sa CDC ay lumipat sa isang petsa ng pag-expire ng Marso 31, 2017, ito ay pinalitan ng isang bagong anunsyo ng pagkakataon sa pagpopondo na inilabas noong Setyembre 2016. Nag-apply ang AID Atlanta para sa pagpopondo, na nag-host ng mga pagbisita sa site ng mga opisyal ng CDC bilang bahagi ng ang proseso ng aplikasyon, ngunit sa huli ay tinanggihan ang pag-renew ng kontrata ng mga serbisyo sa pag-iwas at pagsubok sa HIV nito.

"Sa pamamagitan ng demanda na ito at sa pamamagitan ng iba pang mga aksyon, masigasig kaming magsusulong na ibalik ang pagpopondo na ito sa AID Atlanta upang patuloy na maibigay ang mga kritikal na serbisyong ito sa mga kliyente at mga pasyenteng pinagsisilbihan ng AID Atlanta," idinagdag ni Roebuck.

Ang pagkabigong i-renew ang kontrata ng AID Atlanta para sa mga serbisyo sa pagsusuri at pag-iwas sa HIV ay dumarating sa panahon kung kailan tumataas ang pagdagsa ng bagong diagnosis ng HIV/AIDS sa Atlanta. Ang mga kasalukuyang istatistika na inilabas ng CDC ay nagpapahiwatig na ang lugar ng metro Atlanta ay nasa rank 5th sa bansa para sa mga naiulat na bagong kaso ng impeksyon sa HIV, at ang epidemya ng HIV/AIDS ng lungsod ay inihambing sa epidemya sa ilang ikatlong mundo na mga bansa sa Africa.

Habang patuloy na tinatapos ng administrasyong Trump ang mga appointment sa lahat ng pederal na ahensya, kabilang ang CDC, si Dr. Jonathan Mermin, ang kasalukuyang direktor ng CDC's National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD at TB Prevention, ay nananatiling may kasalanan sa paggawa ng mga burukratikong desisyon sa de-fund na mga ahensya na may magandang rekord ng paglilipat ng trajectory ng epidemya ng HIV/AIDS at positibong nakakaapekto sa mga target na komunidad na pinakanaapektuhan ng kasalukuyang epidemya ng HIV, kabilang ang African-American gay at bisexual na lalaki.

Sa demanda nito, iginiit ng AID Atlanta na: 

  • Ang application na AID Atlanta na isinumite bilang tugon sa Notice of Funding Opportunity PS17-1704 ng CDC ay iminungkahi ang pagpapatuloy ng isang napakatagumpay na programa na naka-target sa mga serbisyo sa pag-iwas sa HIV para sa mga kabataang may kulay na nakikipagtalik sa mga lalaki at kanilang mga kapareha anuman ang edad, kasarian, at lahi. /etnisidad.
  • Ang AID Atlanta ay nagpapatakbo ng halos kaparehong mga programa sa ilalim ng mga kasunduan sa kooperatiba ng CDC mula noong hindi bababa sa 2004 at patuloy na magbibigay ng iba, katulad na mga programa sa pag-iwas sa HIV alinsunod sa kasalukuyang kasalukuyang kasunduan sa CDC.
  • Sa kabila ng malawak na karanasan ng AID Atlanta at matagal nang relasyon sa CDC, tinanggihan ng mga Defendant ang pagpopondo sa AID Atlanta sa ilalim ng PS17-1704.
  • Ang mga nasasakdal ay kumilos nang di-makatwiran, kapritsoso, at salungat sa batas na lumalabag sa Administrative Procedure Act sa pamamagitan ng pagtanggi sa pagpopondo ng AID Atlanta sa ilalim ng Funding Opportunity Announcement PS17-1704.

Bilang resulta, hinihiling ng AID Atlanta sa Korte na: Ideklara ang pagtanggi ng mga Nasasakdal sa aplikasyon ng AID Atlanta na magbigay ng mga serbisyo sa ilalim Announcement ng Opportunity sa Pagpopondo PS17-1704 na lumalabag sa Administrative Batas sa Pamamaraan.

  • Ideklara ang pagtanggi ng mga Nasasakdal sa aplikasyon ng AID Atlanta na magbigay ng mga serbisyo sa ilalim Announcement ng Opportunity sa Pagpopondo PS17-1704 na lumalabag sa Administrative Batas sa Pamamaraan.
  • Atasan ang Defendant CDC na agad na igawad sa AID Atlanta ang isang kasunduan sa kooperatiba na binadyet sa $500,000 bawat taon alinsunod sa aplikasyon ng AID Atlanta sa ilalim ng Funding Opportunity Announcement PS17-1704.
  • Bilang kahalili, utusan ang Defendant CDC na muling magbigay ng Notice of Funding Opportunity PS17-1704 at muling gawin ang buong proseso ng aplikasyon, pagsusuri, at paggawad.

Kasalukuyang istatistika ng HIV sa Atlanta:

  • Ang Atlanta ay nasa #5 sa bansa sa mga tuntunin ng bagong diagnosis ng HIV
  • 1 sa 2 gay na itim na lalaki ay nabubuhay na may HIV
  • Ang rehiyon ng metro-Atlanta ay bumubuo ng higit sa 60% ng mga kaso ng HIV sa Georgia.
Nagtutulungan ang Indonesia at AHF sa Pagbabago ng Patakaran
Ang Pagsasabi ng 'Oo' Sa Sex ay Dapat Nangangahulugan Ng 'Oo' Sa STD Testing