Klinikal na Efficacy ng Cefixime para sa Paggamot ng Maagang Syphilis. Mga Clinical Infectious Diseases, 73(5): 907-910.

Sa pamamagitan ng AHF