Mula sa Pagkontrol hanggang sa Krisis: Ang Muling Pagkabuhay ng Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal, 46(2): e8-e10.

Sa pamamagitan ng AHF